تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت FIO Protocol از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۶۸.۷۴ ت
Jul 11, 2024
$0.023307
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۹۷.۹۵ ت
Jul 07, 2024
$0.023066
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۴۹.۲۳ ت
Jul 03, 2024
$0.025127
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۵۴.۱۵ ت
Jun 29, 2024
$0.025369
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۹۴.۲۰ ت
Jun 25, 2024
$0.026023
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۷۹.۸۱ ت
Jun 21, 2024
$0.026580
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۱۸.۳۴ ت
Jun 17, 2024
$0.029280
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۹۵.۰۰ ت
Jun 13, 2024
$0.030436
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۱۰.۱۲ ت
Jun 09, 2024
$0.030632
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۸۱.۳۹ ت
Jun 05, 2024
$0.033943
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۷۳.۱۲ ت
Jun 01, 2024
$0.033505
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۹۹.۱۵ ت
May 28, 2024
$0.032899
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۱۴.۱۲ ت
May 24, 2024
$0.031161
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۳۰.۱۳ ت
May 20, 2024
$0.034179
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۸۱.۷۷ ت
May 16, 2024
$0.035435
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۵۶.۴۸ ت
May 12, 2024
$0.033813
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۱۰.۴۲ ت
May 08, 2024
$0.035933
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۶۶.۳۳ ت
May 04, 2024
$0.035109
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۴۹.۴۶ ت
Apr 30, 2024
$0.034922
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۷۲.۰۹ ت
Apr 26, 2024
$0.037228
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۹۰.۵۲ ت
Apr 22, 2024
$0.039686
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۷۸.۳۳ ت
Apr 18, 2024
$0.033963
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۹۴.۵۷ ت
Apr 14, 2024
$0.034432
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۰۴۷.۴۳ ت
Apr 10, 2024
$0.046930
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۸۲۱.۱۵ ت
Apr 06, 2024
$0.043476
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۹۴۶.۵۵ ت
Apr 02, 2024
$0.046727
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۳۸۷.۱۹ ت
Mar 29, 2024
$0.054810
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۸۱۷.۹۶ ت
Mar 25, 2024
$0.045647
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۶۰۲.۰۳ ت
Mar 21, 2024
$0.042446
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۴۳.۵۴ ت
Mar 17, 2024
$0.039202
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۷۹.۲۲ ت
Mar 13, 2024
$0.044881
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۵۴۹.۳۴ ت
Mar 09, 2024
$0.042654
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۴۷.۴۰ ت
Mar 05, 2024
$0.038916
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۸۴.۹۶ ت
Mar 01, 2024
$0.036908
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۰۰.۷۴ ت
Feb 26, 2024
$0.034888
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۹۷۱.۸۰ ت
Feb 22, 2024
$0.034610
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۹۸۶.۹۹ ت
Feb 18, 2024
$0.035483
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۹۸۷.۹۴ ت
Feb 14, 2024
$0.036043
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۵۷۷.۸۴ ت
Feb 10, 2024
$0.046985
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۹۸.۷۹ ت
Feb 06, 2024
$0.025276
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۷۹.۶۷ ت
Feb 02, 2024
$0.025403
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۵۷.۹۴ ت
Jan 29, 2024
$0.025620
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۴۷.۱۶ ت
Jan 25, 2024
$0.024263
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۴۵.۷۴ ت
Jan 21, 2024
$0.025009
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۳۹۳.۹۰ ت
Jan 17, 2024
$0.026103
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱,۳۰۵.۰۹ ت
Jan 13, 2024
$0.024874
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۲۹۹.۳۳ ت
Jan 09, 2024
$0.025255
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱,۴۱۶.۳۱ ت
Jan 05, 2024
$0.027467
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱,۴۳۳.۵۱ ت
Jan 01, 2024
$0.028002
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱,۴۷۲.۳۴ ت
Dec 28, 2023
$0.029098