تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت FarLaunch از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۷ ت
Jul 21, 2024
$0.000037
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۰ ت
Jul 21, 2024
$0.000036
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۱ ت
Jul 20, 2024
$0.000033
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۱ ت
Jul 20, 2024
$0.000047
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000046
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000048
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000048
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000047
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۴ ت
Jul 17, 2024
$0.000049
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000045
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000048
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000052
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000050
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000044
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000044
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000044
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000045
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000045
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000040
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000040
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000039
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000036
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000036
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000035
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000035
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000034
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000039
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000039
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000044
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000043
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000043
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000044
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000041
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000044
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000044
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000045
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000049
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000051
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000051
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000050
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000051
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000051
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000050
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000050
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000049
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000049
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000051
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000051
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۷ ت
Jun 27, 2024
$0.000051
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000051

افزودن تراکنش

FarLaunch

FAR

  • FAR
  • IRT
  • USD