تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت EYES Protocol از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۴۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000230
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000170
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000182
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۹۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000291
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۶۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000385
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000132
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۳۴ ت
Jun 21, 2024
$0.000359
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۱۱ ت
Jun 17, 2024
$0.000308
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۶۹ ت
Jun 13, 2024
$0.000317
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۴.۲۶ ت
Jun 09, 2024
$0.000410
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۹.۰۶ ت
Jun 05, 2024
$0.000155
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۴.۶۷ ت
Jun 01, 2024
$0.000419
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۳۲ ت
May 28, 2024
$0.000230
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۸.۶۹ ت
May 24, 2024
$0.000149
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۰۳ ت
May 20, 2024
$0.000303
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱.۸۹ ت
May 16, 2024
$0.000372
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۱۱ ت
May 12, 2024
$0.000215
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۴۳ ت
May 08, 2024
$0.000137
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۰۹ ت
May 04, 2024
$0.000228
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸.۸۶ ت
Apr 30, 2024
$0.000468
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱.۹۲ ت
Apr 26, 2024
$0.000658
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۸۹ ت
Apr 22, 2024
$0.000595
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۰.۹۷ ت
Apr 18, 2024
$0.000610
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۹.۲۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000563
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۲.۵۲ ت
Apr 10, 2024
$0.000500
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۹۴ ت
Apr 06, 2024
$0.000553
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۱.۱۲ ت
Apr 02, 2024
$0.000652
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۹۱ ت
Mar 29, 2024
$0.000564
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۹.۴۹ ت
Mar 25, 2024
$0.000477
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۸.۰۱ ت
Mar 21, 2024
$0.000456
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۱.۳۶ ت
Mar 17, 2024
$0.000524
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۰.۹۹ ت
Mar 13, 2024
$0.000686
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۵.۷۹ ت
Mar 09, 2024
$0.000598
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۱.۲۴ ت
Mar 05, 2024
$0.000683
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۵.۱۶ ت
Mar 01, 2024
$0.000593
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۵.۹۸ ت
Feb 26, 2024
$0.000627
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۷.۰۰ ت
Feb 22, 2024
$0.000649
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۱.۶۰ ت
Feb 18, 2024
$0.000564
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۷.۳۹ ت
Feb 14, 2024
$0.000496
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۸.۲۷ ت
Feb 10, 2024
$0.000515
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۳.۶۰ ت
Feb 06, 2024
$0.000426
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۱.۴۶ ت
Feb 02, 2024
$0.000368
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۳.۹۰ ت
Jan 29, 2024
$0.000420
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۳.۲۹ ت
Jan 25, 2024
$0.000599
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۹.۰۲ ت
Jan 21, 2024
$0.000539
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۲.۴۰ ت
Jan 17, 2024
$0.000606
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳۴.۰۱ ت
Jan 13, 2024
$0.000648
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۴.۱۵ ت
Jan 09, 2024
$0.000469
۱۵ دی ۱۴۰۲
۳۴.۸۷ ت
Jan 05, 2024
$0.000676
۱۱ دی ۱۴۰۲
۳۳.۱۵ ت
Jan 01, 2024
$0.000647