تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت EXTOCIUM از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۶.۰۵ ت
Jul 19, 2024
$0.020328
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۵.۵۱ ت
Jul 18, 2024
$0.021032
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۷.۲۱ ت
Jul 18, 2024
$0.021032
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۵۴.۷۸ ت
Jul 17, 2024
$0.021690
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۸۶.۱۸ ت
Jul 17, 2024
$0.020441
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۳.۹۲ ت
Jul 16, 2024
$0.020749
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۷.۵۸ ت
Jul 16, 2024
$0.020835
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۸۱.۲۸ ت
Jul 15, 2024
$0.020260
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۶.۵۹ ت
Jul 15, 2024
$0.019952
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۵.۱۱ ت
Jul 14, 2024
$0.019952
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۹۰.۹۶ ت
Jul 14, 2024
$0.018776
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۰.۶۷ ت
Jul 13, 2024
$0.017913
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۷۳.۸۶ ت
Jul 13, 2024
$0.016657
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۶۹.۸۱ ت
Jul 12, 2024
$0.016487
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۶۹.۳۹ ت
Jul 12, 2024
$0.016487
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۹۸.۶۷ ت
Jul 11, 2024
$0.017035
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۰.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.017035
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۰.۸۷ ت
Jul 10, 2024
$0.017445
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۳.۴۶ ت
Jul 10, 2024
$0.017018
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۶.۲۴ ت
Jul 09, 2024
$0.017153
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۴۸.۳۳ ت
Jul 09, 2024
$0.015918
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۵۰.۶۳ ت
Jul 08, 2024
$0.015918
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۷۹.۱۵ ت
Jul 08, 2024
$0.016365
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۳.۸۲ ت
Jul 07, 2024
$0.017035
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۱.۵۶ ت
Jul 07, 2024
$0.017362
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۷.۴۶ ت
Jul 06, 2024
$0.016765
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۰.۴۵ ت
Jul 06, 2024
$0.016765
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۷۳.۶۶ ت
Jul 05, 2024
$0.014105
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۶۹.۲۹ ت
Jul 05, 2024
$0.015660
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۸۶.۸۰ ت
Jul 04, 2024
$0.015980
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۸.۹۸ ت
Jul 04, 2024
$0.016988
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۳.۳۰ ت
Jul 03, 2024
$0.016927
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۹.۴۴ ت
Jul 03, 2024
$0.017021
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۸.۶۱ ت
Jul 02, 2024
$0.016944
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۰.۲۰ ت
Jul 02, 2024
$0.017085
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۹۵.۶۴ ت
Jul 01, 2024
$0.017688
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۲.۸۹ ت
Jul 01, 2024
$0.016986
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۷.۳۵ ت
Jun 30, 2024
$0.016986
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۰.۱۸ ت
Jun 30, 2024
$0.016990
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۴.۷۹ ت
Jun 29, 2024
$0.017005
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۰.۸۶ ت
Jun 29, 2024
$0.017643
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۴.۶۴ ت
Jun 28, 2024
$0.017458
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۱.۷۶ ت
Jun 28, 2024
$0.016594
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۲۳.۰۰ ت
Jun 27, 2024
$0.010115
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۸.۶۸ ت
Jun 27, 2024
$0.017870
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۵.۹۵ ت
Jun 26, 2024
$0.019456
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۵.۱۹ ت
Jun 26, 2024
$0.017493
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۹.۱۵ ت
Jun 25, 2024
$0.017875
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۱.۵۰ ت
Jun 25, 2024
$0.016836
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۵.۱۸ ت
Jun 24, 2024
$0.017273