تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Ethena Staked USDe از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۳۹۹.۵۷ ت
Jul 21, 2024
$1.08
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۱۳۶.۰۷ ت
Jul 21, 2024
$1.08
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۳۵۱.۹۱ ت
Jul 20, 2024
$1.08
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۱۲۰.۷۰ ت
Jul 20, 2024
$1.08
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۸۶۲.۳۰ ت
Jul 19, 2024
$1.08
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۷۵۰.۳۱ ت
Jul 19, 2024
$1.08
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۷۷۰.۲۲ ت
Jul 18, 2024
$1.08
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۸۰۲.۵۷ ت
Jul 18, 2024
$1.08
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۸۳۷.۷۲ ت
Jul 17, 2024
$1.08
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۰۲۲.۱۴ ت
Jul 17, 2024
$1.08
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۰۲۸.۴۹ ت
Jul 16, 2024
$1.08
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۰۴۴.۹۵ ت
Jul 16, 2024
$1.08
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۳۹۶.۶۴ ت
Jul 15, 2024
$1.08
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۵۷۱.۷۷ ت
Jul 15, 2024
$1.08
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۴۷۹.۱۶ ت
Jul 14, 2024
$1.08
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۱۳۵.۹۷ ت
Jul 14, 2024
$1.08
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۰۹۷.۲۷ ت
Jul 13, 2024
$1.08
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۵۰۹.۷۰ ت
Jul 13, 2024
$1.08
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۸۴۸.۷۱ ت
Jul 12, 2024
$1.08
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۷۷۸.۰۶ ت
Jul 12, 2024
$1.08
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۶۶۸.۲۲ ت
Jul 11, 2024
$1.08
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۷۸۰.۳۵ ت
Jul 11, 2024
$1.08
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۱۱۲.۴۳ ت
Jul 10, 2024
$1.08
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۹۱۳.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$1.08
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۲۹۸.۴۹ ت
Jul 09, 2024
$1.08
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۶۱۲.۳۶ ت
Jul 09, 2024
$1.08
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۶۸۲.۹۴ ت
Jul 08, 2024
$1.08
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۸۱۷.۳۴ ت
Jul 08, 2024
$1.08
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۱۱۸.۶۱ ت
Jul 07, 2024
$1.08
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۵۹۲.۵۵ ت
Jul 07, 2024
$1.08
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۷۲۸.۳۸ ت
Jul 06, 2024
$1.08
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۴۲۳.۰۲ ت
Jul 06, 2024
$1.07
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۷۵۸.۵۷ ت
Jul 05, 2024
$1.07
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۹۱۳.۸۹ ت
Jul 05, 2024
$1.08
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۶۰۱.۵۱ ت
Jul 04, 2024
$1.07
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۶۲۴.۱۲ ت
Jul 04, 2024
$1.07
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۵۰۰.۶۲ ت
Jul 03, 2024
$1.07
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۶۶۵.۶۳ ت
Jul 03, 2024
$1.08
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۹۱۶.۷۴ ت
Jul 02, 2024
$1.08
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۷,۰۳۹.۴۸ ت
Jul 02, 2024
$1.08
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۹۳۱.۹۷ ت
Jul 01, 2024
$1.08
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۹۵۵.۰۰ ت
Jul 01, 2024
$1.08
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۷,۱۹۰.۳۰ ت
Jun 30, 2024
$1.07
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۷۳۵.۷۳ ت
Jun 30, 2024
$1.07
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۳۲۹.۸۸ ت
Jun 29, 2024
$1.07
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۱۵۶.۷۴ ت
Jun 29, 2024
$1.07
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۵۳۴.۱۹ ت
Jun 28, 2024
$1.08
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۴۱۲.۱۳ ت
Jun 28, 2024
$1.07
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۵۱۵.۷۷ ت
Jun 27, 2024
$1.08
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۴۶۱.۸۴ ت
Jun 27, 2024
$1.07

افزودن تراکنش

Ethena Staked USDe

sUSDe

  • sUSDe
  • IRT
  • USD