تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ETH 2x Flexible Leverage Index از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۹۶,۱۷۸.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$22.17
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۸۴,۲۲۰.۷۶ ت
Jul 10, 2024
$21.77
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۰۳,۶۳۵.۸۳ ت
Jul 07, 2024
$21.52
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۴,۲۶۸.۵۲ ت
Jul 04, 2024
$25.33
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۹۱,۸۴۰.۵۴ ت
Jul 01, 2024
$27.29
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۵۰,۳۴۱.۷۷ ت
Jun 28, 2024
$28.42
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۹,۱۲۶.۸۹ ت
Jun 25, 2024
$26.26
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۳۷,۲۴۷.۶۱ ت
Jun 22, 2024
$29.27
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۵۶,۹۷۶.۰۶ ت
Jun 19, 2024
$27.97
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۵۴,۳۲۹.۴۰ ت
Jun 16, 2024
$29.91
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۵۹,۷۱۵.۰۵ ت
Jun 13, 2024
$29.83
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۹۸,۳۸۷.۸۶ ت
Jun 10, 2024
$32.14
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۳۱,۱۴۹.۶۶ ت
Jun 07, 2024
$34.58
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۷۷,۰۸۵.۰۵ ت
Jun 04, 2024
$33.50
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۲۹,۶۳۶.۷۷ ت
Jun 01, 2024
$32.76
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۳۷,۵۰۳.۶۸ ت
May 29, 2024
$33.18
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۷۷,۹۳۲.۷۸ ت
May 26, 2024
$32.81
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۱۱,۵۴۷.۳۴ ت
May 23, 2024
$33.26
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۸۴,۶۶۶.۴۳ ت
May 20, 2024
$23.31
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۳۸,۴۱۹.۸۱ ت
May 17, 2024
$21.15
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۳۳,۶۰۳.۷۳ ت
May 14, 2024
$20.82
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۶۱,۳۳۹.۵۴ ت
May 11, 2024
$20.58
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۰۲,۵۶۰.۸۲ ت
May 08, 2024
$22.80
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۴۳,۰۸۲.۳۰ ت
May 05, 2024
$23.61
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۱۴,۴۳۷.۲۳ ت
May 02, 2024
$21.27
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۱۲,۶۱۴.۹۳ ت
Apr 29, 2024
$26.49
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۴۵,۴۴۸.۷۵ ت
Apr 26, 2024
$24.25
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۵۶,۲۵۵.۶۴ ت
Apr 23, 2024
$25.34
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۵۹,۲۱۱.۲۷ ت
Apr 20, 2024
$23.43
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۱۷,۴۲۲.۳۳ ت
Apr 17, 2024
$22.79
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۷۲,۴۴۴.۱۰ ت
Apr 14, 2024
$22.61
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۴۹,۰۱۳.۱۹ ت
Apr 11, 2024
$31.52
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۲۷,۰۶۱.۸۰ ت
Apr 08, 2024
$30.16
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۵۰,۴۵۸.۵۵ ت
Apr 05, 2024
$28.53
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۵۰,۷۱۵.۴۳ ت
Apr 02, 2024
$30.93
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۹۴,۰۳۵.۵۶ ت
Mar 30, 2024
$30.53
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۸۱,۶۳۱.۹۸ ت
Mar 27, 2024
$32.19
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۰۸,۶۳۲.۵۸ ت
Mar 24, 2024
$29.16
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۵۰,۱۰۵.۷۷ ت
Mar 21, 2024
$31.81
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۳۶,۸۴۰.۶۹ ت
Mar 18, 2024
$35.41
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۴۴۴,۲۶۷.۳۶ ت
Mar 15, 2024
$40.69
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۱۰,۷۸۲.۴۸ ت
Mar 12, 2024
$43.77
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۴۸۹,۵۱۶.۰۱ ت
Mar 09, 2024
$41.65
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۷۸,۸۲۷.۹۲ ت
Mar 06, 2024
$34.85
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۹۵۶,۱۷۹.۲۲ ت
Mar 03, 2024
$32.99
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۸۲,۷۶۵.۲۸ ت
Feb 29, 2024
$32.22
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۸۱,۴۳۲.۹۶ ت
Feb 26, 2024
$27.57
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۰۰,۵۷۵.۲۲ ت
Feb 23, 2024
$26.16
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۵۰,۴۷۹.۰۸ ت
Feb 20, 2024
$25.75
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۹۱,۰۹۰.۹۰ ت
Feb 17, 2024
$23.16