تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Empty Set Dollar از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۸.۸۹ ت
Jul 23, 2024
$0.000497
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۷۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000497
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۵۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000487
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۲۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000481
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۲۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000483
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000497
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۳۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000496
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۳۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000495
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۸۶ ت
Jun 21, 2024
$0.000502
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۰.۱۶ ت
Jun 17, 2024
$0.000513
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۰.۶۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000519
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۰.۸۵ ت
Jun 09, 2024
$0.000522
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۷۶ ت
Jun 05, 2024
$0.000544
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۷۲ ت
Jun 01, 2024
$0.000538
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۵۱ ت
May 28, 2024
$0.000545
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۲۰ ت
May 24, 2024
$0.000535
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰.۸۷ ت
May 20, 2024
$0.000519
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰.۴۴ ت
May 16, 2024
$0.000518
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۰۸ ت
May 12, 2024
$0.000511
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۴۷ ت
May 08, 2024
$0.000511
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۷۰ ت
May 04, 2024
$0.000513
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۶۸ ت
Apr 30, 2024
$0.000514
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳.۰۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000519
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳.۹۸ ت
Apr 22, 2024
$0.000520
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۱۵ ت
Apr 18, 2024
$0.000524
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۷.۲۹ ت
Apr 14, 2024
$0.000536
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۶۰ ت
Apr 10, 2024
$0.000548
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۰۰ ت
Apr 06, 2024
$0.000539
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۳۷ ت
Apr 02, 2024
$0.000576
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۰۷ ت
Mar 29, 2024
$0.000583
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۶۲ ت
Mar 25, 2024
$0.000560
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۳۴ ت
Mar 21, 2024
$0.000560
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۸۲ ت
Mar 17, 2024
$0.000565
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۴.۴۶ ت
Mar 13, 2024
$0.000577
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۹۲ ت
Mar 09, 2024
$0.000567
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۴.۷۲ ت
Mar 05, 2024
$0.000575
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۰۸ ت
Mar 01, 2024
$0.000558
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۳۳ ت
Feb 26, 2024
$0.000528
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۰۳ ت
Feb 22, 2024
$0.000527
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۰.۵۹ ت
Feb 18, 2024
$0.000546
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۹.۶۰ ت
Feb 14, 2024
$0.000536
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۸.۳۷ ت
Feb 10, 2024
$0.000517
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۸.۲۵ ت
Feb 06, 2024
$0.000510
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۰.۰۰ ت
Feb 02, 2024
$0.000515
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۹.۵۵ ت
Jan 29, 2024
$0.000519
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۸.۲۶ ت
Jan 25, 2024
$0.000509
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۸.۳۰ ت
Jan 21, 2024
$0.000526
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۹.۵۳ ت
Jan 17, 2024
$0.000365
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۸.۶۱ ت
Jan 13, 2024
$0.000354
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۸.۰۹ ت
Jan 09, 2024
$0.000351

افزودن تراکنش

Empty Set Dollar

ESD

  • ESD
  • IRT
  • USD