تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Elixir Games از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۵۵.۱۴ ت
Jul 16, 2024
$0.054594
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۶.۳۳ ت
Jul 16, 2024
$0.055149
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۷۸.۰۵ ت
Jul 15, 2024
$0.054667
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۷۱.۷۹ ت
Jul 15, 2024
$0.054399
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۵۵.۸۴ ت
Jul 15, 2024
$0.059360
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۲۵.۸۷ ت
Jul 15, 2024
$0.056882
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۸۶.۴۱ ت
Jul 14, 2024
$0.057669
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۱۵.۷۶ ت
Jul 14, 2024
$0.058494
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۸۶.۸۰ ت
Jul 14, 2024
$0.048057
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۸۴.۰۴ ت
Jul 14, 2024
$0.047915
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۷۷.۸۸ ت
Jul 13, 2024
$0.047747
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۷۷.۶۴ ت
Jul 13, 2024
$0.047811
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۹۵.۶۳ ت
Jul 13, 2024
$0.048006
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۰۹.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.048053
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۱۴.۷۶ ت
Jul 12, 2024
$0.048114
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۴۳.۳۱ ت
Jul 12, 2024
$0.048337
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۳۳.۴۶ ت
Jul 12, 2024
$0.048208
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۴۶.۲۷ ت
Jul 12, 2024
$0.048408
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۵۰.۵۷ ت
Jul 11, 2024
$0.048646
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۵۹.۰۹ ت
Jul 11, 2024
$0.050477
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۷۰.۶۸ ت
Jul 11, 2024
$0.053861
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۲.۶۶ ت
Jul 11, 2024
$0.054365
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۶.۶۳ ت
Jul 10, 2024
$0.054395
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۱۰.۲۸ ت
Jul 10, 2024
$0.054328
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۳.۸۰ ت
Jul 10, 2024
$0.054385
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۵.۷۱ ت
Jul 10, 2024
$0.054197
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۰.۴۲ ت
Jul 09, 2024
$0.053911
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۱.۳۹ ت
Jul 09, 2024
$0.053867
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۷۷.۴۶ ت
Jul 09, 2024
$0.053165
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۵۹.۵۵ ت
Jul 09, 2024
$0.053035
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۴۴.۶۲ ت
Jul 08, 2024
$0.052762
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۵۸.۸۷ ت
Jul 08, 2024
$0.052895
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۶۹.۰۵ ت
Jul 08, 2024
$0.052791
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۰.۹۱ ت
Jul 08, 2024
$0.053333
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۳.۹۰ ت
Jul 07, 2024
$0.053394
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۱۶.۸۶ ت
Jul 07, 2024
$0.053526
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۱۶.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.053316
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۱۵.۴۴ ت
Jul 07, 2024
$0.053055
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۱۱.۲۳ ت
Jul 06, 2024
$0.052890
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۷.۹۳ ت
Jul 06, 2024
$0.052693
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۵۲.۹۷ ت
Jul 06, 2024
$0.052638
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۴۳.۱۷ ت
Jul 06, 2024
$0.052671
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۵۵.۹۴ ت
Jul 05, 2024
$0.052993
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۸۶.۰۲ ت
Jul 05, 2024
$0.053054
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۸۵.۲۵ ت
Jul 05, 2024
$0.052991
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۰۴.۸۸ ت
Jul 05, 2024
$0.053396
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۰۲.۹۶ ت
Jul 04, 2024
$0.053572
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۱۵.۰۰ ت
Jul 04, 2024
$0.053683
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۳۹.۸۲ ت
Jul 04, 2024
$0.054043
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۹۰.۰۸ ت
Jul 04, 2024
$0.053284