تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DXdao از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۸,۴۹۴,۹۱۷.۲۲ ت
Jul 23, 2024
$146.35
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۳۳,۵۴۳.۹۶ ت
Jul 19, 2024
$145.77
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۹۸۱,۹۵۵.۱۹ ت
Jul 15, 2024
$136.51
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۵۳,۱۶۳.۹۵ ت
Jul 11, 2024
$130.31
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۴۸,۳۸۶.۶۶ ت
Jul 07, 2024
$129.49
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۸۵۸,۹۴۴.۴۲ ت
Jul 03, 2024
$143.68
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۶۹,۷۳۷.۳۹ ت
Jun 29, 2024
$172.53
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۰۵,۵۰۸.۷۶ ت
Jun 25, 2024
$171.47
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۷۵,۷۴۹.۵۷ ت
Jun 21, 2024
$179.61
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۳۴۱,۱۷۸.۹۰ ت
Jun 17, 2024
$193.25
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۶۴۱,۷۹۳.۰۳ ت
Jun 13, 2024
$180.44
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۸۵۵,۴۱۳.۰۲ ت
Jun 09, 2024
$183.70
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۰۹۷,۸۳۷.۲۸ ت
Jun 05, 2024
$207.24
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۸۸۹,۸۸۳.۲۲ ت
Jun 01, 2024
$201.90
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۰۹۳,۹۲۲.۴۹ ت
May 28, 2024
$209.50
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۵۶۴,۹۲۲.۶۳ ت
May 24, 2024
$198.65
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱,۱۰۶,۱۴۶.۹۰ ت
May 20, 2024
$860.43
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹,۹۸۰,۴۵۹.۶۷ ت
May 16, 2024
$850.76
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹,۶۴۳,۱۵۹.۶۹ ت
May 12, 2024
$816.25
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰,۳۵۳,۴۸۹.۹۳ ت
May 08, 2024
$818.57
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳,۰۴۴,۷۱۹.۶۲ ت
May 04, 2024
$1,183.82
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳,۳۷۵,۹۲۶.۵۹ ت
Apr 30, 2024
$1,192.15
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸,۰۱۶,۱۱۶.۰۱ ت
Apr 26, 2024
$1,224.41
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰,۵۲۹,۲۶۷.۷۴ ت
Apr 22, 2024
$1,233.70
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۸۰,۵۱۸,۹۸۴.۷۰ ت
Apr 18, 2024
$1,200.31
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۹,۱۶۰,۱۸۵.۸۱ ت
Apr 14, 2024
$1,282.06
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۸,۸۷۹,۳۲۲.۹۴ ت
Apr 10, 2024
$1,368.73
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۸۴,۷۴۹,۳۶۶.۳۴ ت
Apr 06, 2024
$1,306.07
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹۸,۷۰۳,۹۰۴.۲۱ ت
Apr 02, 2024
$1,565.28
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۹,۷۱۵,۷۰۸.۵۵ ت
Mar 29, 2024
$1,613.56
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۹,۸۶۱,۵۶۲.۹۴ ت
Mar 25, 2024
$1,455.64
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۸,۹۸۴,۷۶۴.۱۷ ت
Mar 21, 2024
$1,451.60
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۹,۱۶۴,۸۸۸.۰۸ ت
Mar 17, 2024
$1,491.52
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۳,۷۱۸,۶۲۸.۴۱ ت
Mar 13, 2024
$1,569.93
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۸۹,۴۷۸,۷۳۶.۶۱ ت
Mar 09, 2024
$1,497.11
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۸,۳۴۴,۱۶۵.۳۳ ت
Mar 05, 2024
$1,298.81
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۱,۲۹۶,۸۸۳.۶۵ ت
Mar 01, 2024
$1,204.33
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۹,۱۳۸,۱۱۷.۱۹ ت
Feb 26, 2024
$1,031.22
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۸,۱۸۱,۶۴۰.۵۸ ت
Feb 22, 2024
$1,021.23
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۳,۳۶۰,۲۵۲.۶۵ ت
Feb 18, 2024
$1,131.47
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۹,۲۹۶,۴۱۱.۱۳ ت
Feb 14, 2024
$1,075.09
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۵,۵۶۰,۴۳۰.۸۰ ت
Feb 10, 2024
$1,012.68
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۳,۰۵۹,۴۹۱.۹۰ ت
Feb 06, 2024
$958.78
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵۵,۶۱۵,۵۰۹.۰۹ ت
Feb 02, 2024
$954.82
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۷,۹۳۷,۳۵۸.۷۸ ت
Jan 29, 2024
$842.40
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۵,۳۸۲,۰۹۳.۴۲ ت
Jan 25, 2024
$817.36
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۸,۸۸۸,۷۰۹.۱۶ ت
Jan 21, 2024
$908.55
۲۷ دی ۱۴۰۲
۵۰,۶۱۸,۵۶۸.۴۴ ت
Jan 17, 2024
$947.91
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴۸,۲۴۲,۸۴۶.۳۳ ت
Jan 13, 2024
$919.47
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۶,۸۷۱,۸۹۴.۷۵ ت
Jan 09, 2024
$911.04

افزودن تراکنش

DXdao

DXD

  • DXD
  • IRT
  • USD