تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DOGWIFHOOD از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۳۶ ت
Jul 19, 2024
$0.001233
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۵۲ ت
Jul 18, 2024
$0.001255
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۷۹ ت
Jul 18, 2024
$0.001242
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۹۷ ت
Jul 18, 2024
$0.001260
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۷۶ ت
Jul 18, 2024
$0.001257
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۴۷ ت
Jul 17, 2024
$0.001286
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۵۹ ت
Jul 17, 2024
$0.001289
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۹۵ ت
Jul 17, 2024
$0.001328
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۲۰ ت
Jul 17, 2024
$0.001313
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۰۸ ت
Jul 16, 2024
$0.001328
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۲۵ ت
Jul 16, 2024
$0.001348
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۲۷ ت
Jul 16, 2024
$0.001389
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۵۲ ت
Jul 16, 2024
$0.001458
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۸۴ ت
Jul 15, 2024
$0.001407
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۹۰ ت
Jul 15, 2024
$0.001404
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۴۶ ت
Jul 15, 2024
$0.001416
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۱۴ ت
Jul 15, 2024
$0.001404
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۰۵ ت
Jul 14, 2024
$0.001415
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۰۳ ت
Jul 14, 2024
$0.001421
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۲۱ ت
Jul 14, 2024
$0.001417
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۷۶ ت
Jul 14, 2024
$0.001476
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۹۶ ت
Jul 13, 2024
$0.001477
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۵۷ ت
Jul 13, 2024
$0.001507
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.001519
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۶۷ ت
Jul 13, 2024
$0.001516
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۱۴ ت
Jul 12, 2024
$0.001523
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۶۷ ت
Jul 12, 2024
$0.001490
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۳۶ ت
Jul 12, 2024
$0.001503
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۱۱ ت
Jul 12, 2024
$0.001498
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۳۵ ت
Jul 11, 2024
$0.001507
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.001498
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۶۰ ت
Jul 11, 2024
$0.001488
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.001513
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۹۰ ت
Jul 10, 2024
$0.001512
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۱۵ ت
Jul 10, 2024
$0.001508
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۳.۲۷ ت
Jul 10, 2024
$0.001588
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۷۰ ت
Jul 10, 2024
$0.001606
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۷۷ ت
Jul 09, 2024
$0.001601
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۵.۷۷ ت
Jul 09, 2024
$0.001616
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۷.۲۰ ت
Jul 09, 2024
$0.001626
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۶۸ ت
Jul 09, 2024
$0.001622
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۴۶ ت
Jul 08, 2024
$0.001618
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۴۴ ت
Jul 08, 2024
$0.001665
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۰۱ ت
Jul 08, 2024
$0.001599
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۷۰ ت
Jul 08, 2024
$0.001616
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۷.۰۹ ت
Jul 07, 2024
$0.001623
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳.۲۴ ت
Jul 07, 2024
$0.001717
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱.۷۹ ت
Jul 07, 2024
$0.001687
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴.۲۵ ت
Jul 07, 2024
$0.001720
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۰.۹۹ ت
Jul 06, 2024
$0.001663