تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DogeVerse از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000091
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000091
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000093
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000092
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000094
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000084
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۰۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000085
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000089
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000091
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000093
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000093
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000092
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000095
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000101
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000105
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000092
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000099
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000102
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000101
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000107
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000107
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000119
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000117
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000121
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000121
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000124
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000124
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000121
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000122
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000121
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000121
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000125
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000125
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000121
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000131
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000122
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸.۰۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000129
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000158
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000189
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000194
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000200
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000214
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000157
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000133
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000139
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000118
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000113
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000116
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000110
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000112