تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Devomon از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۶۰ ت
Jul 19, 2024
$0.001029
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۶۳ ت
Jul 19, 2024
$0.001013
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۴۴ ت
Jul 18, 2024
$0.001045
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۴۸ ت
Jul 18, 2024
$0.001062
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۲۴ ت
Jul 17, 2024
$0.001110
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۰۱ ت
Jul 17, 2024
$0.001034
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۳۰ ت
Jul 16, 2024
$0.001022
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۶۹ ت
Jul 16, 2024
$0.001012
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۱۰ ت
Jul 15, 2024
$0.001030
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۴۵ ت
Jul 15, 2024
$0.001033
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۳۸ ت
Jul 14, 2024
$0.001034
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۰۷ ت
Jul 14, 2024
$0.001034
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۰۷ ت
Jul 13, 2024
$0.001034
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۴۸ ت
Jul 13, 2024
$0.001034
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۳۸ ت
Jul 12, 2024
$0.001009
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۹۲ ت
Jul 12, 2024
$0.001019
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۸۲ ت
Jul 11, 2024
$0.001037
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۶۴ ت
Jul 11, 2024
$0.001015
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.001035
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۷۲ ت
Jul 10, 2024
$0.001063
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۶۰ ت
Jul 09, 2024
$0.001056
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۲۹ ت
Jul 09, 2024
$0.001062
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۱۴ ت
Jul 08, 2024
$0.001023
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۸۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000984
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.001006
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۹۹ ت
Jul 07, 2024
$0.001055
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۱۴ ت
Jul 06, 2024
$0.001056
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۰۲ ت
Jul 06, 2024
$0.001072
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۱۸ ت
Jul 05, 2024
$0.001036
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۱۴ ت
Jul 05, 2024
$0.001004
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۱۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000957
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۹۶ ت
Jul 04, 2024
$0.001003
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۷۱ ت
Jul 03, 2024
$0.001001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۴۶ ت
Jul 03, 2024
$0.001110
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۷۶ ت
Jul 02, 2024
$0.001046
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۶۳ ت
Jul 02, 2024
$0.001073
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۶۵ ت
Jul 01, 2024
$0.001076
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۸۹ ت
Jul 01, 2024
$0.001095
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۹۴ ت
Jun 30, 2024
$0.001107
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۱۴ ت
Jun 30, 2024
$0.001086
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۲۷ ت
Jun 29, 2024
$0.001078
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۴۱ ت
Jun 29, 2024
$0.001084
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۷۴ ت
Jun 28, 2024
$0.001101
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۸۹ ت
Jun 28, 2024
$0.001118
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۶۲ ت
Jun 27, 2024
$0.001114
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۸۴ ت
Jun 27, 2024
$0.001146
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۱۸ ت
Jun 26, 2024
$0.001144
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۸۹ ت
Jun 26, 2024
$0.001158
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۸۵ ت
Jun 25, 2024
$0.001130
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۳۸ ت
Jun 25, 2024
$0.001230