تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DeFiPie از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۴۸ ت
Jul 19, 2024
$0.001131
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۲۴ ت
Jul 15, 2024
$0.001132
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۴۹ ت
Jul 11, 2024
$0.001131
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۶۱ ت
Jul 07, 2024
$0.001132
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۶۸ ت
Jul 03, 2024
$0.001130
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۲۱ ت
Jun 29, 2024
$0.001129
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۳۱ ت
Jun 25, 2024
$0.001131
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۲۳ ت
Jun 21, 2024
$0.001131
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۳۹ ت
Jun 17, 2024
$0.001131
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۷۴ ت
Jun 13, 2024
$0.001131
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۸۷ ت
Jun 09, 2024
$0.001131
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۰۸ ت
Jun 05, 2024
$0.001132
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۵۹ ت
Jun 01, 2024
$0.001130
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۵.۲۹ ت
May 28, 2024
$0.001131
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۵.۸۶ ت
May 24, 2024
$0.001131
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷.۲۲ ت
May 20, 2024
$0.001131
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶.۵۲ ت
May 16, 2024
$0.001132
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸.۸۳ ت
May 12, 2024
$0.001131
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹.۶۶ ت
May 08, 2024
$0.001132
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹.۸۸ ت
May 04, 2024
$0.001132
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹.۶۵ ت
Apr 30, 2024
$0.001131
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲.۱۲ ت
Apr 26, 2024
$0.001131
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳.۹۲ ت
Apr 22, 2024
$0.001132
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۵.۹۴ ت
Apr 18, 2024
$0.001132
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۸.۸۱ ت
Apr 14, 2024
$0.001133
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۳.۴۷ ت
Apr 10, 2024
$0.001131
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۳.۴۸ ت
Apr 06, 2024
$0.001132
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۱.۴۱ ت
Apr 02, 2024
$0.001132
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۹.۹۱ ت
Mar 29, 2024
$0.001132
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۹.۸۹ ت
Mar 25, 2024
$0.001132
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۹.۴۳ ت
Mar 21, 2024
$0.001132
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۷.۶۴ ت
Mar 17, 2024
$0.001131
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۷.۵۸ ت
Mar 13, 2024
$0.001132
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۷.۸۰ ت
Mar 09, 2024
$0.001134
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۸.۳۷ ت
Mar 05, 2024
$0.001133
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۶۷.۰۴ ت
Mar 01, 2024
$0.001132
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۴.۹۱ ت
Feb 26, 2024
$0.001131
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۴.۴۹ ت
Feb 22, 2024
$0.001132
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۳.۴۰ ت
Feb 18, 2024
$0.001132
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۲.۴۷ ت
Feb 14, 2024
$0.001132
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۲.۱۳ ت
Feb 10, 2024
$0.001132
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۶۲.۵۶ ت
Feb 06, 2024
$0.001130
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۶۵.۹۲ ت
Feb 02, 2024
$0.001131
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۴.۴۱ ت
Jan 29, 2024
$0.001131
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۲.۸۳ ت
Jan 25, 2024
$0.001131
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۰.۸۷ ت
Jan 21, 2024
$0.001131
۲۷ دی ۱۴۰۲
۶۰.۴۳ ت
Jan 17, 2024
$0.001131
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵۹.۳۸ ت
Jan 13, 2024
$0.001131
۱۹ دی ۱۴۰۲
۵۸.۲۸ ت
Jan 09, 2024
$0.001132
۱۵ دی ۱۴۰۲
۵۸.۴۲ ت
Jan 05, 2024
$0.001133