تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Deep Whales AI از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۶۸۶.۶۵ ت
Jul 25, 2024
$0.011665
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۷۳۲.۹۰ ت
Jul 25, 2024
$0.012479
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۷۸۲.۱۶ ت
Jul 24, 2024
$0.013451
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۷۴۶.۱۴ ت
Jul 24, 2024
$0.012802
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۸۰۵.۰۷ ت
Jul 23, 2024
$0.013780
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۸۹۰.۵۸ ت
Jul 23, 2024
$0.015343
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷۹۷.۰۲ ت
Jul 22, 2024
$0.013752
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷۷۳.۳۸ ت
Jul 22, 2024
$0.013459
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷۹۹.۶۷ ت
Jul 21, 2024
$0.013909
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۸۰۹.۶۹ ت
Jul 21, 2024
$0.014115
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷۸۸.۶۷ ت
Jul 20, 2024
$0.013745
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷۶۰.۲۰ ت
Jul 20, 2024
$0.013295
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵۱.۸۶ ت
Jul 19, 2024
$0.011262
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۷۱.۳۵ ت
Jul 19, 2024
$0.011604
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۱۰.۳۹ ت
Jul 18, 2024
$0.010561
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۱۶.۹۹ ت
Jul 18, 2024
$0.010661
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۳۵.۶۱ ت
Jul 17, 2024
$0.010987
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۷۶.۴۴ ت
Jul 17, 2024
$0.009933
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۶۱.۳۱ ت
Jul 16, 2024
$0.009674
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۰۷.۳۳ ت
Jul 16, 2024
$0.010478
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۷۱.۰۲ ت
Jul 15, 2024
$0.011508
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۵۴.۵۲ ت
Jul 15, 2024
$0.011194
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۴۱.۹۵ ت
Jul 14, 2024
$0.010993
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۳۸.۹۶ ت
Jul 14, 2024
$0.010997
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۴۳.۷۱ ت
Jul 13, 2024
$0.011080
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۷۲.۵۴ ت
Jul 13, 2024
$0.011503
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۲۳.۹۴ ت
Jul 12, 2024
$0.012307
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۴۱.۷۲ ت
Jul 12, 2024
$0.012615
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000167
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000166
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000166
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000164
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000164
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000164
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000164
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000164
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000164
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000164
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000164
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000164
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000163
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۲۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000165
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000163
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000162
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000161
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000159
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000158
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۷۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000157
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000156
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000154

افزودن تراکنش

Deep Whales AI

DEEPAI

  • DEEPAI
  • IRT
  • USD