تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Damoon Coin از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۱۶.۱۰ ت
Jul 14, 2024
$0.057072
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۲۰.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.057072
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۰۶.۰۱ ت
Jul 13, 2024
$0.056906
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۶۵.۲۰ ت
Jul 13, 2024
$0.056069
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۸۸.۰۵ ت
Jul 13, 2024
$0.056239
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۸۴.۵۳ ت
Jul 12, 2024
$0.056144
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۶۴.۲۶ ت
Jul 12, 2024
$0.055493
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۴۷.۲۸ ت
Jul 12, 2024
$0.055249
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۳۲.۶۸ ت
Jul 12, 2024
$0.054980
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۱۶.۱۴ ت
Jul 11, 2024
$0.054885
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۱۰.۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.054760
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۰۴.۶۲ ت
Jul 11, 2024
$0.054437
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۸۵.۰۵ ت
Jul 11, 2024
$0.054235
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۸.۹۱ ت
Jul 10, 2024
$0.054434
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۶۷.۴۶ ت
Jul 10, 2024
$0.055295
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۴۴.۳۵ ت
Jul 10, 2024
$0.055246
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۵۷.۵۲ ت
Jul 10, 2024
$0.055246
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۷۲.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.055292
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۶۲.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$0.055061
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۵۸.۱۲ ت
Jul 09, 2024
$0.054515
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۳۸.۳۰ ت
Jul 09, 2024
$0.054357
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۴۲.۳۶ ت
Jul 08, 2024
$0.054399
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۸۶.۶۳ ت
Jul 08, 2024
$0.055034
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۲۷.۶۹ ت
Jul 08, 2024
$0.052102
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۰۷.۹۲ ت
Jul 08, 2024
$0.053618
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۴۷.۳۷ ت
Jul 07, 2024
$0.054287
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۹۸.۸۰ ت
Jul 07, 2024
$0.054890
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۴۵.۶۱ ت
Jul 07, 2024
$0.055456
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۹۱.۷۳ ت
Jul 07, 2024
$0.055964
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۸۴.۹۳ ت
Jul 06, 2024
$0.055751
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۵۰.۸۱ ت
Jul 06, 2024
$0.055212
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۰۵.۵۷ ت
Jul 06, 2024
$0.055186
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۷۳.۳۰ ت
Jul 06, 2024
$0.054852
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۱۵.۰۱ ت
Jul 05, 2024
$0.055582
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۲۸.۲۳ ت
Jul 05, 2024
$0.052121
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۲۴.۳۹ ت
Jul 05, 2024
$0.052010
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۷۶.۰۷ ت
Jul 05, 2024
$0.057778
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۸۹.۹۰ ت
Jul 04, 2024
$0.056604
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۶۵.۵۲ ت
Jul 04, 2024
$0.057740
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۳۳.۶۰ ت
Jul 04, 2024
$0.058797
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۲۱.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.060269
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۶۷.۹۷ ت
Jul 03, 2024
$0.061226
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۸۸.۲۰ ت
Jul 03, 2024
$0.061461
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۹۱.۰۱ ت
Jul 03, 2024
$0.061239
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۹۵.۸۱ ت
Jul 03, 2024
$0.061566
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۹۲.۶۷ ت
Jul 02, 2024
$0.061448
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۶۷.۴۵ ت
Jul 02, 2024
$0.062492
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۸۲.۹۳ ت
Jul 02, 2024
$0.062540
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۹۹.۱۸ ت
Jul 02, 2024
$0.062835
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۰۶.۴۵ ت
Jul 01, 2024
$0.063066