تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cycle Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۹۰.۹۹ ت
Jul 01, 2024
$0.048253
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۷۱.۰۱ ت
Jun 28, 2024
$0.048253
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۸۱.۱۵ ت
Jun 25, 2024
$0.047027
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۸۸.۲۴ ت
Jun 22, 2024
$0.052036
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۹۷۷.۶۶ ت
Jun 19, 2024
$0.050279
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳,۳۳۰.۶۲ ت
Jun 16, 2024
$0.056801
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۰۷.۹۲ ت
Jun 13, 2024
$0.062873
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۸۵.۶۷ ت
Jun 10, 2024
$0.062412
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۱۸.۵۲ ت
Jun 07, 2024
$0.068422
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۳۵.۳۲ ت
Jun 04, 2024
$0.066688
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۳۶.۳۳ ت
Jun 01, 2024
$0.068541
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴,۱۰۸.۷۸ ت
May 29, 2024
$0.070372
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۱۴۱.۹۳ ت
May 26, 2024
$0.072374
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴,۳۶۰.۲۰ ت
May 23, 2024
$0.075874
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۲۳.۱۵ ت
May 20, 2024
$0.067734
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۲۶.۰۵ ت
May 17, 2024
$0.065371
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۵۱.۳۹ ت
May 14, 2024
$0.061647
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۱۷.۶۶ ت
May 11, 2024
$0.063933
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۴۱.۳۳ ت
May 08, 2024
$0.067323
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۳۲۳.۵۱ ت
May 05, 2024
$0.070760
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۸۷.۸۶ ت
May 02, 2024
$0.062926
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۲۴.۴۸ ت
Apr 29, 2024
$0.064479
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۳۱۲.۷۶ ت
Apr 26, 2024
$0.067686
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۸۷۳.۹۴ ت
Apr 23, 2024
$0.074570
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۳۹۷.۸۸ ت
Apr 20, 2024
$0.066112
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۰۵.۴۰ ت
Apr 17, 2024
$0.066185
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۵۱۰.۴۴ ت
Apr 14, 2024
$0.064857
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵,۸۳۹.۵۱ ت
Apr 11, 2024
$0.089850
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵,۹۳۷.۸۳ ت
Apr 08, 2024
$0.092940
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵,۷۱۴.۳۳ ت
Apr 05, 2024
$0.088124
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶,۱۶۳.۴۰ ت
Apr 02, 2024
$0.097741
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶,۲۹۳.۰۶ ت
Mar 30, 2024
$0.101467
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶,۵۴۳.۸۱ ت
Mar 27, 2024
$0.106312
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶,۳۲۵.۵۶ ت
Mar 24, 2024
$0.102002
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶,۶۴۵.۳۲ ت
Mar 21, 2024
$0.108404
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶,۶۳۰.۱۸ ت
Mar 18, 2024
$0.109898
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶,۱۷۲.۳۵ ت
Mar 15, 2024
$0.102757
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵,۵۳۲.۴۵ ت
Mar 12, 2024
$0.092767
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴,۸۴۶.۲۴ ت
Mar 09, 2024
$0.081084
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴,۴۷۴.۴۶ ت
Mar 06, 2024
$0.075025
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴,۹۷۵.۳۹ ت
Mar 03, 2024
$0.083931
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴,۴۵۹.۳۰ ت
Feb 29, 2024
$0.076334
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۰۶۸.۳۹ ت
Feb 26, 2024
$0.070942
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴,۰۱۳.۴۷ ت
Feb 23, 2024
$0.069970
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴,۲۲۹.۹۰ ت
Feb 20, 2024
$0.075100
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۴,۲۵۲.۳۴ ت
Feb 17, 2024
$0.076319
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴,۱۵۴.۰۵ ت
Feb 14, 2024
$0.075316
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۴,۲۰۴.۴۹ ت
Feb 11, 2024
$0.076411
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۵,۷۵۲.۶۳ ت
Feb 08, 2024
$0.103718
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۵,۶۸۶.۵۶ ت
Feb 05, 2024
$0.102816

افزودن تراکنش

Cycle Finance

CYCLE

  • CYCLE
  • IRT
  • USD