تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت CumRocket از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱۴.۱۵ ت
Jul 19, 2024
$0.003701
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۰۶.۵۱ ت
Jul 16, 2024
$0.003563
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲۵.۷۶ ت
Jul 13, 2024
$0.003861
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲۴.۴۸ ت
Jul 10, 2024
$0.003807
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴۲.۶۸ ت
Jul 07, 2024
$0.004004
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲۲.۳۹ ت
Jul 04, 2024
$0.003601
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶۰.۲۴ ت
Jul 01, 2024
$0.005811
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶۵.۷۴ ت
Jun 28, 2024
$0.005940
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۳۲.۰۲ ت
Jun 25, 2024
$0.005419
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸۷.۵۰ ت
Jun 22, 2024
$0.006529
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۴.۷۷ ت
Jun 19, 2024
$0.006665
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۸.۶۶ ت
Jun 16, 2024
$0.007139
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۵۹.۵۴ ت
Jun 13, 2024
$0.007792
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۷۸.۵۸ ت
Jun 10, 2024
$0.008104
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۹۹.۸۳ ت
Jun 07, 2024
$0.010212
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۰.۴۱ ت
Jun 04, 2024
$0.007293
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۵.۵۷ ت
Jun 01, 2024
$0.006887
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۴.۱۵ ت
May 29, 2024
$0.007435
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۹۰.۷۵ ت
May 26, 2024
$0.010322
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۵.۷۶ ت
May 23, 2024
$0.008104
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵۷.۲۹ ت
May 20, 2024
$0.007699
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۵.۷۷ ت
May 17, 2024
$0.007103
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲۹.۸۱ ت
May 14, 2024
$0.007256
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۳.۲۲ ت
May 11, 2024
$0.006417
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۱.۴۲ ت
May 08, 2024
$0.006363
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲۰.۱۰ ت
May 05, 2024
$0.006875
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۶.۳۵ ت
May 02, 2024
$0.005929
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴۵.۴۳ ت
Apr 29, 2024
$0.007318
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۴.۲۳ ت
Apr 26, 2024
$0.008070
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۰.۴۶ ت
Apr 23, 2024
$0.007809
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۵.۷۰ ت
Apr 20, 2024
$0.007000
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۸۵.۲۷ ت
Apr 17, 2024
$0.007290
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۷۰.۶۲ ت
Apr 14, 2024
$0.008205
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۰۱.۹۷ ت
Apr 11, 2024
$0.010801
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۴۶.۸۹ ت
Apr 08, 2024
$0.010125
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۷۲۹.۸۱ ت
Apr 05, 2024
$0.011254
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۹۷.۸۳ ت
Apr 02, 2024
$0.012652
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۸۶۲.۴۷ ت
Mar 30, 2024
$0.013906
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۴۵.۳۹ ت
Mar 27, 2024
$0.012109
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶۹۵.۳۸ ت
Mar 24, 2024
$0.011213
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۱۰.۹۲ ت
Mar 21, 2024
$0.013228
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸۷۴.۸۹ ت
Mar 18, 2024
$0.014501
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۸۹.۹۲ ت
Mar 15, 2024
$0.019810
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۳۸.۱۰ ت
Mar 12, 2024
$0.020760
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۵۳.۳۶ ت
Mar 09, 2024
$0.010931
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۱۲.۷۰ ت
Mar 06, 2024
$0.008596
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۵۲.۰۹ ت
Mar 03, 2024
$0.009313
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۳.۲۹ ت
Feb 29, 2024
$0.004678
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۵.۱۰ ت
Feb 26, 2024
$0.003053
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۶.۰۵ ت
Feb 23, 2024
$0.003243