تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cub Finance از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۰۸.۴۸ ت
Jul 23, 2024
$0.001869
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶.۷۸ ت
Jul 19, 2024
$0.001845
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳.۹۷ ت
Jul 15, 2024
$0.001777
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴.۱۲ ت
Jul 11, 2024
$0.001773
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.001899
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۴.۲۷ ت
Jul 03, 2024
$0.002015
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵.۸۷ ت
Jun 29, 2024
$0.002054
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶.۱۶ ت
Jun 25, 2024
$0.002059
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۴.۳۷ ت
Jun 21, 2024
$0.002092
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۹.۲۹ ت
Jun 17, 2024
$0.002203
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۵.۸۷ ت
Jun 13, 2024
$0.002303
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۷.۵۲ ت
Jun 09, 2024
$0.002496
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۸.۴۰ ت
Jun 05, 2024
$0.002542
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۲.۰۱ ت
Jun 01, 2024
$0.002411
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۰.۴۴ ت
May 28, 2024
$0.002432
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۷.۳۵ ت
May 24, 2024
$0.002531
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۸.۱۵ ت
May 20, 2024
$0.002494
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۷.۷۴ ت
May 16, 2024
$0.002514
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۶.۴۵ ت
May 12, 2024
$0.002572
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۷.۹۴ ت
May 08, 2024
$0.002567
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۰.۴۴ ت
May 04, 2024
$0.002600
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۰.۶۶ ت
Apr 30, 2024
$0.002610
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۰.۳۱ ت
Apr 26, 2024
$0.002672
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۱.۵۲ ت
Apr 22, 2024
$0.002627
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۳.۲۱ ت
Apr 18, 2024
$0.002582
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۶.۶۱ ت
Apr 14, 2024
$0.002683
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۷.۷۵ ت
Apr 10, 2024
$0.002891
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۸.۲۶ ت
Apr 06, 2024
$0.002901
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۲.۱۲ ت
Apr 02, 2024
$0.003046
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۲.۲۴ ت
Mar 29, 2024
$0.003272
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۵.۸۷ ت
Mar 25, 2024
$0.003334
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۸.۹۵ ت
Mar 21, 2024
$0.002919
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۴.۵۸ ت
Mar 17, 2024
$0.003087
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۹.۳۹ ت
Mar 13, 2024
$0.003005
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۳.۰۸ ت
Mar 09, 2024
$0.003063
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۲.۳۷ ت
Mar 05, 2024
$0.002857
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۶.۹۳ ت
Mar 01, 2024
$0.002819
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۸.۵۱ ت
Feb 26, 2024
$0.002764
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۵.۶۲ ت
Feb 22, 2024
$0.002731
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۴.۹۱ ت
Feb 18, 2024
$0.002587
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۷.۰۱ ت
Feb 14, 2024
$0.002484
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۵.۴۹ ت
Feb 10, 2024
$0.002469
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۷.۱۹ ت
Feb 06, 2024
$0.002479
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۷.۷۸ ت
Feb 02, 2024
$0.002365
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۸.۹۳ ت
Jan 29, 2024
$0.002441
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۱۱.۷۶ ت
Jan 25, 2024
$0.002012
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۵.۷۰ ت
Jan 21, 2024
$0.002336
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۸۸.۹۵ ت
Jan 17, 2024
$0.003538
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۷۲.۰۷ ت
Jan 13, 2024
$0.003279
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۹۸.۵۰ ت
Jan 09, 2024
$0.005802

افزودن تراکنش

Cub Finance

CUB

  • CUB
  • IRT
  • USD