تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Copycat Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۹۴.۹۴ ت
Jul 22, 2024
$0.005132
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۸۵.۹۳ ت
Jul 19, 2024
$0.004942
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۹۳.۲۵ ت
Jul 16, 2024
$0.005059
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۳.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.004511
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۶۳.۱۲ ت
Jul 10, 2024
$0.004462
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۷۵.۹۷ ت
Jul 07, 2024
$0.004556
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۰۳.۵۳ ت
Jul 04, 2024
$0.004915
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱۴.۸۸ ت
Jul 01, 2024
$0.005080
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۱۱.۳۴ ت
Jun 28, 2024
$0.005056
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰۴.۰۵ ت
Jun 25, 2024
$0.004962
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۰۷.۴۳ ت
Jun 22, 2024
$0.005180
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۶.۷۳ ت
Jun 19, 2024
$0.005348
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۰.۲۱ ت
Jun 16, 2024
$0.005631
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۹.۶۶ ت
Jun 13, 2024
$0.005759
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۵.۵۶ ت
Jun 10, 2024
$0.006190
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۴.۹۰ ت
Jun 07, 2024
$0.006553
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۵.۳۰ ت
Jun 04, 2024
$0.005851
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۲.۵۳ ت
Jun 01, 2024
$0.005646
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۷.۲۰ ت
May 29, 2024
$0.005775
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۶.۴۵ ت
May 26, 2024
$0.006228
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۰.۹۶ ت
May 23, 2024
$0.006107
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۲.۱۰ ت
May 20, 2024
$0.005759
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۹.۷۸ ت
May 17, 2024
$0.005805
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۵.۳۶ ت
May 14, 2024
$0.006168
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۳.۵۳ ت
May 11, 2024
$0.006585
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۹.۵۵ ت
May 08, 2024
$0.006170
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۷.۲۹ ت
May 05, 2024
$0.006174
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۳.۷۰ ت
May 02, 2024
$0.006210
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۴.۲۳ ت
Apr 29, 2024
$0.006477
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۶.۹۰ ت
Apr 26, 2024
$0.006386
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۳.۵۳ ت
Apr 23, 2024
$0.006326
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۷.۵۳ ت
Apr 20, 2024
$0.005825
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۴.۱۸ ت
Apr 17, 2024
$0.006072
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۳.۱۱ ت
Apr 14, 2024
$0.006227
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۶.۵۷ ت
Apr 11, 2024
$0.006717
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۷.۴۰ ت
Apr 08, 2024
$0.005907
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۱.۹۹ ت
Apr 05, 2024
$0.006507
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۶.۱۱ ت
Apr 02, 2024
$0.006598
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۵.۴۸ ت
Mar 30, 2024
$0.007666
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۷.۵۱ ت
Mar 27, 2024
$0.006783
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۹.۱۳ ت
Mar 24, 2024
$0.006597
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۸.۶۶ ت
Mar 21, 2024
$0.006992
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۲۴.۵۲ ت
Mar 18, 2024
$0.007036
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۴۴.۸۷ ت
Mar 15, 2024
$0.009071
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۳۳.۵۵ ت
Mar 12, 2024
$0.008946
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۹۷.۶۳ ت
Mar 09, 2024
$0.008326
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۸۸.۴۳ ت
Mar 06, 2024
$0.006513
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۰۶.۲۱ ت
Mar 03, 2024
$0.006852
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۹.۶۳ ت
Feb 29, 2024
$0.006327
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۴.۷۴ ت
Feb 26, 2024
$0.005837

افزودن تراکنش

Copycat Finance

COPYCAT

  • COPYCAT
  • IRT
  • USD