تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Convex CRV از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۲۴۷.۹۶ ت
Jul 13, 2024
$0.277909
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۷۲۷.۵۳ ت
Jul 10, 2024
$0.283690
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۰۱۷.۲۶ ت
Jul 07, 2024
$0.264287
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۶۸۴.۰۶ ت
Jul 04, 2024
$0.270204
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۴۹۴.۹۴ ت
Jul 01, 2024
$0.282242
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۸۰۷.۳۲ ت
Jun 28, 2024
$0.289213
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۷۳۰.۵۱ ت
Jun 25, 2024
$0.322052
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۱۳۴.۶۵ ت
Jun 22, 2024
$0.322414
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۹۷۵.۱۸ ت
Jun 19, 2024
$0.320407
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۳۲۶.۲۱ ت
Jun 16, 2024
$0.295485
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۹۵۵.۷۰ ت
Jun 13, 2024
$0.338375
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۵۲۱.۶۲ ت
Jun 10, 2024
$0.381379
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۱۰۵.۳۰ ت
Jun 07, 2024
$0.410407
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۰۵۸.۶۱ ت
Jun 04, 2024
$0.407700
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۳,۹۳۸.۴۶ ت
Jun 01, 2024
$0.406501
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۶,۰۴۲.۶۸ ت
May 29, 2024
$0.446043
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۶,۳۶۶.۸۳ ت
May 26, 2024
$0.460721
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۳,۵۸۷.۳۶ ت
May 23, 2024
$0.410457
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۲۵۷.۳۷ ت
May 20, 2024
$0.374728
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۶۵۵.۷۵ ت
May 17, 2024
$0.370006
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۳۶۲.۶۰ ت
May 14, 2024
$0.377552
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳,۶۹۱.۰۳ ت
May 11, 2024
$0.386618
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳,۸۲۰.۵۰ ت
May 08, 2024
$0.387240
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۸۸۸.۲۷ ت
May 05, 2024
$0.407330
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳,۹۴۰.۱۶ ت
May 02, 2024
$0.387481
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۷۷۲.۴۵ ت
Apr 29, 2024
$0.407009
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶,۵۵۵.۵۷ ت
Apr 26, 2024
$0.416773
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸,۸۴۸.۰۴ ت
Apr 23, 2024
$0.441368
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶,۴۲۶.۳۱ ت
Apr 20, 2024
$0.397262
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۶,۱۰۷.۶۹ ت
Apr 17, 2024
$0.392237
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۲۶۲.۹۰ ت
Apr 14, 2024
$0.348885
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۳,۹۰۴.۶۱ ت
Apr 11, 2024
$0.521677
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۴,۸۷۶.۵۰ ت
Apr 08, 2024
$0.545896
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۵,۷۱۲.۳۰ ت
Apr 05, 2024
$0.550741
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۳,۳۰۴.۲۹ ت
Apr 02, 2024
$0.528153
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۶,۸۸۳.۶۴ ت
Mar 30, 2024
$0.594700
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۸,۵۲۳.۱۲ ت
Mar 27, 2024
$0.625858
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۶,۵۵۴.۸۶ ت
Mar 24, 2024
$0.589461
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۵,۶۲۵.۵۷ ت
Mar 21, 2024
$0.581158
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۵,۲۹۶.۰۱ ت
Mar 18, 2024
$0.585049
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۱,۷۱۳.۰۸ ت
Mar 15, 2024
$0.694442
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۲,۵۶۲.۷۷ ت
Mar 12, 2024
$0.713685
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۹,۴۸۴.۷۴ ت
Mar 09, 2024
$0.660638
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۵,۲۲۶.۴۰ ت
Mar 06, 2024
$0.590660
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۵,۵۲۸.۰۴ ت
Mar 03, 2024
$0.599336
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۱,۶۹۹.۶۳ ت
Feb 29, 2024
$0.542634
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۰,۹۵۷.۷۶ ت
Feb 26, 2024
$0.539827
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۷۷۹.۰۸ ت
Feb 23, 2024
$0.501731
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۸۱۴.۴۹ ت
Feb 20, 2024
$0.511589
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲۷,۲۲۷.۹۵ ت
Feb 17, 2024
$0.488678