تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت CoinW Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲,۳۸۹.۶۳ ت
Jul 22, 2024
$0.041587
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۶۸.۸۰ ت
Jul 19, 2024
$0.040945
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۷۵.۱۸ ت
Jul 16, 2024
$0.040981
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۸۵.۳۴ ت
Jul 13, 2024
$0.039089
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۴۸.۴۲ ت
Jul 10, 2024
$0.038132
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۳۸.۹۷ ت
Jul 07, 2024
$0.038593
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۷۲.۷۵ ت
Jul 04, 2024
$0.040047
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۳۰.۷۳ ت
Jul 01, 2024
$0.040827
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۱۶.۵۲ ت
Jun 28, 2024
$0.040871
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۷۰.۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.040317
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۲۲.۴۵ ت
Jun 22, 2024
$0.040817
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۴۳۲.۱۱ ت
Jun 19, 2024
$0.041067
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲,۴۳۶.۶۹ ت
Jun 16, 2024
$0.041555
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۴۴۹.۲۰ ت
Jun 13, 2024
$0.041529
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲,۴۷۲.۹۱ ت
Jun 10, 2024
$0.041876
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۵۲۲.۲۲ ت
Jun 07, 2024
$0.042942
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲,۵۱۷.۵۲ ت
Jun 04, 2024
$0.042662
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۵۰۵.۰۷ ت
Jun 01, 2024
$0.042538
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲,۵۱۶.۲۷ ت
May 29, 2024
$0.043097
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۴۳۳.۷۵ ت
May 26, 2024
$0.042526
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲,۴۳۸.۸۸ ت
May 23, 2024
$0.042440
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۷۵.۵۴ ت
May 20, 2024
$0.038311
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۹۹.۱۳ ت
May 17, 2024
$0.037574
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۲۶.۰۹ ت
May 14, 2024
$0.037583
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۸۸.۹۵ ت
May 11, 2024
$0.037353
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۳۷.۳۹ ت
May 08, 2024
$0.037998
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۶۰.۶۹ ت
May 05, 2024
$0.038635
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۹۲.۴۲ ت
May 02, 2024
$0.032248
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۹۷.۰۱ ت
Apr 29, 2024
$0.067313
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۴۹.۳۸ ت
Apr 26, 2024
$0.057274
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۰۵.۲۳ ت
Apr 23, 2024
$0.061279
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۱۷۵.۸۰ ت
Apr 20, 2024
$0.047741
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳,۳۱۶.۶۶ ت
Apr 17, 2024
$0.049828
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۸۴.۶۶ ت
Apr 14, 2024
$0.045793
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶,۱۵۵.۹۹ ت
Apr 11, 2024
$0.094719
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵,۵۰۸.۷۸ ت
Apr 08, 2024
$0.086225
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴,۷۷۳.۴۴ ت
Apr 05, 2024
$0.073614
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵,۷۵۵.۹۶ ت
Apr 02, 2024
$0.091280
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵,۷۲۰.۲۰ ت
Mar 30, 2024
$0.092230
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶,۱۰۱.۳۳ ت
Mar 27, 2024
$0.099124
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴,۶۱۶.۵۲ ت
Mar 24, 2024
$0.074443
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵,۶۱۹.۶۷ ت
Mar 21, 2024
$0.091673
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶,۳۲۷.۸۸ ت
Mar 18, 2024
$0.104887
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷,۵۲۰.۸۲ ت
Mar 15, 2024
$0.125207
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷,۵۸۴.۵۵ ت
Mar 12, 2024
$0.127176
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷,۶۳۲.۴۹ ت
Mar 09, 2024
$0.127703
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۷,۳۹۱.۶۰ ت
Mar 06, 2024
$0.123939
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۷,۳۱۶.۰۴ ت
Mar 03, 2024
$0.123417
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۷,۱۲۲.۷۵ ت
Feb 29, 2024
$0.121927
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶,۸۹۱.۳۶ ت
Feb 26, 2024
$0.120168

افزودن تراکنش

CoinW Token

CWT

  • CWT
  • IRT
  • USD