تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Celo Dollar از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۵۷,۳۲۹.۸۸ ت
Jul 23, 2024
$0.987680
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۷۶۹.۳۰ ت
Jul 19, 2024
$0.998561
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۳۶۵.۷۵ ت
Jul 15, 2024
$0.998234
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۶۸۵.۵۱ ت
Jul 11, 2024
$0.999310
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۵۳۸.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.998897
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۵۷۵.۱۱ ت
Jul 03, 2024
$0.998720
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۲۳۲.۰۲ ت
Jun 29, 2024
$0.999535
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۱۶۹.۵۵ ت
Jun 25, 2024
$0.998442
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۴۰۸.۵۳ ت
Jun 21, 2024
$0.999537
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۶۶۶.۷۱ ت
Jun 17, 2024
$0.999662
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۹۸۹.۳۹ ت
Jun 13, 2024
$1.00
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۹,۰۶۶.۶۷ ت
Jun 09, 2024
$0.999579
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۳۵۵.۹۲ ت
Jun 05, 2024
$0.999698
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۸۷۲.۹۱ ت
Jun 01, 2024
$0.999726
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۷,۷۱۹.۷۰ ت
May 28, 2024
$0.999891
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۱۹۱.۴۷ ت
May 24, 2024
$0.999553
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹,۳۹۵.۰۷ ت
May 20, 2024
$0.999984
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸,۷۴۶.۰۲ ت
May 16, 2024
$0.999974
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰,۷۶۶.۰۶ ت
May 12, 2024
$0.999146
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۵۱۸.۱۹ ت
May 08, 2024
$1.00
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۶۷۴.۶۲ ت
May 04, 2024
$0.999540
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۴۴۷.۹۳ ت
Apr 30, 2024
$0.998357
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳,۶۷۴.۸۳ ت
Apr 26, 2024
$0.999338
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵,۲۲۷.۵۲ ت
Apr 22, 2024
$0.999280
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۷,۰۵۸.۴۹ ت
Apr 18, 2024
$0.999657
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۹,۷۲۳.۳۶ ت
Apr 14, 2024
$1.00
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۴,۸۷۴.۲۵ ت
Apr 10, 2024
$0.999056
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۴,۸۵۹.۵۴ ت
Apr 06, 2024
$0.999553
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۳,۰۲۳.۴۰ ت
Apr 02, 2024
$0.999451
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۱,۷۶۷.۱۷ ت
Mar 29, 2024
$0.999493
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۱,۶۹۱.۵۰ ت
Mar 25, 2024
$0.999327
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۱,۲۶۹.۷۰ ت
Mar 21, 2024
$0.999489
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۹,۷۱۳.۵۳ ت
Mar 17, 2024
$0.998871
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۹,۵۱۲.۱۹ ت
Mar 13, 2024
$0.996921
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۹,۶۹۸.۸۳ ت
Mar 09, 2024
$0.998851
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۰,۲۶۳.۹۴ ت
Mar 05, 2024
$0.999078
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۹,۱۱۷.۵۸ ت
Mar 01, 2024
$0.998607
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۷,۳۲۰.۱۹ ت
Feb 26, 2024
$0.999523
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۶,۸۷۸.۴۴ ت
Feb 22, 2024
$0.998357
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۵,۹۴۷.۴۱ ت
Feb 18, 2024
$0.999096
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۵,۰۶۰.۱۷ ت
Feb 14, 2024
$0.998289
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۴,۸۱۱.۸۳ ت
Feb 10, 2024
$0.999040
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۵,۳۰۱.۲۰ ت
Feb 06, 2024
$0.999289
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵۸,۲۸۴.۵۶ ت
Feb 02, 2024
$1.00
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۶,۸۹۳.۵۶ ت
Jan 29, 2024
$0.999790
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۵,۴۴۰.۶۹ ت
Jan 25, 2024
$0.998526
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۳,۷۲۸.۳۱ ت
Jan 21, 2024
$0.998491
۲۷ دی ۱۴۰۲
۵۳,۳۰۴.۹۵ ت
Jan 17, 2024
$0.998220
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵۲,۳۷۶.۲۳ ت
Jan 13, 2024
$0.998251
۱۹ دی ۱۴۰۲
۵۱,۳۷۰.۶۳ ت
Jan 09, 2024
$0.998486

افزودن تراکنش

Celo Dollar

CUSD

  • CUSD
  • IRT
  • USD