تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت CATX از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۱۶۸ ت
Jul 19, 2024
$0.00000007
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۴۰۱۳ ت
Jul 19, 2024
$0.00000006
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۸۲۸ ت
Jul 19, 2024
$0.00000006
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۳۰۹۹ ت
Jul 19, 2024
$0.00000005
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۱۶۳ ت
Jul 18, 2024
$0.0000002
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۲۶۶ ت
Jul 18, 2024
$0.0000002
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۲۹۱ ت
Jul 18, 2024
$0.0000002
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۱۵۸ ت
Jul 18, 2024
$0.0000002
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۷۵۸ ت
Jul 17, 2024
$0.00000004
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۲۱۶۱ ت
Jul 17, 2024
$0.00000003
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۸۰۶ ت
Jul 17, 2024
$0.00000003
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۸۰۹ ت
Jul 17, 2024
$0.00000003
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۷۷۳ ت
Jul 16, 2024
$0.00000003
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۷۶۶ ت
Jul 16, 2024
$0.00000003
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۷۳۱ ت
Jul 16, 2024
$0.00000002
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۶۷۴ ت
Jul 16, 2024
$0.00000002
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۷۶۲۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۴۱۱۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۳۹۵۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۱۲۱۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۵۲۱ ت
Jul 14, 2024
$0.0000002
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۳۸۱ ت
Jul 14, 2024
$0.0000002
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۲۸۱ ت
Jul 14, 2024
$0.0000002
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۱۸۶ ت
Jul 14, 2024
$0.0000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۱۳۲ ت
Jul 13, 2024
$0.0000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۹۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.0000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۶۴۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۶۷۳۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۴۷۳۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۵۱۴۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۳۱۱ ت
Jul 12, 2024
$0.0000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۳۱۶ ت
Jul 12, 2024
$0.0000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۲۶۷ ت
Jul 11, 2024
$0.0000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۲۷۳ ت
Jul 11, 2024
$0.0000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۹۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.0000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۲۸۶ ت
Jul 11, 2024
$0.0000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۹۸۸۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۰۴۳۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۹۸۱۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۰۲۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۷۷۶ ت
Jul 09, 2024
$0.0000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۶۹۶ ت
Jul 09, 2024
$0.0000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۸۵۵ ت
Jul 09, 2024
$0.0000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۸۳۹ ت
Jul 09, 2024
$0.0000002
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۷۳۰۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۶۲۵۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۶۷۵۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۶۱۶۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۷۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.0000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۸۱۱ ت
Jul 07, 2024
$0.0000002