تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت CatWifHat از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

12.66%
$0.000800
۴۶ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۱۴ تومان
معاملات روزانه $181,704
ارزش بازار $800,548
عرضه کل 1,000,000,000 CATWIF
ارزش بازار رقیق شده $800,548
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۳۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000809
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۳۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000788
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۳۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000822
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۳۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000859
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۹۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000849
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000830
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۶۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000875
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۱۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000828
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۹۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000837
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۵۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000829
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۷۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000832
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۷۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000844
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۰۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000858
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۶۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000835
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۳۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000809
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۰۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000791
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۹۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000806
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۳۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000798
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۴۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000865
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۱۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000910
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۴۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000980
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۶۹ ت
Jul 02, 2024
$0.001013
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۶۸ ت
Jul 02, 2024
$0.001010
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۳۷ ت
Jul 01, 2024
$0.001039
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۷۷ ت
Jul 01, 2024
$0.001028
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۴۴ ت
Jun 30, 2024
$0.001003
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۸۸ ت
Jun 30, 2024
$0.001017
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۴۵ ت
Jun 29, 2024
$0.001032
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۱۱ ت
Jun 29, 2024
$0.001062
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۱۷ ت
Jun 28, 2024
$0.001091
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۷۵ ت
Jun 28, 2024
$0.001116
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۳۳ ت
Jun 27, 2024
$0.001044
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۰۶ ت
Jun 27, 2024
$0.001067
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۰۴ ت
Jun 26, 2024
$0.001109
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۵۳ ت
Jun 26, 2024
$0.001069
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۵۷ ت
Jun 25, 2024
$0.001076
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۹۰ ت
Jun 25, 2024
$0.001075
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۹۳ ت
Jun 24, 2024
$0.001030
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۹۱ ت
Jun 24, 2024
$0.001089
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۸۸ ت
Jun 23, 2024
$0.001187
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۴۵ ت
Jun 23, 2024
$0.001138
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۵۹ ت
Jun 22, 2024
$0.001172
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۲۴ ت
Jun 22, 2024
$0.001149
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۸۲ ت
Jun 21, 2024
$0.001141
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۴۵ ت
Jun 21, 2024
$0.001185
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۷.۹۲ ت
Jun 20, 2024
$0.001149
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۳.۶۰ ت
Jun 20, 2024
$0.001077
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۳.۹۶ ت
Jun 19, 2024
$0.001080
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۵.۰۲ ت
Jun 19, 2024
$0.001097
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۶.۶۳ ت
Jun 18, 2024
$0.001123