تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت کسپر از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۸۳.۰۶ ت
Jul 19, 2024
$0.022178
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۲۷.۸۶ ت
Jul 16, 2024
$0.022910
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۶.۸۵ ت
Jul 13, 2024
$0.021155
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۵.۵۱ ت
Jul 10, 2024
$0.021123
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۶۹.۳۲ ت
Jul 07, 2024
$0.020943
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۳.۱۷ ت
Jul 04, 2024
$0.020619
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۴۸.۶۲ ت
Jul 01, 2024
$0.021757
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۸۲.۸۱ ت
Jun 28, 2024
$0.020834
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۰۵.۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.021301
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۴.۲۶ ت
Jun 22, 2024
$0.020460
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۵۴.۳۱ ت
Jun 19, 2024
$0.021179
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۸۰.۲۷ ت
Jun 16, 2024
$0.023539
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۹۹.۴۱ ت
Jun 13, 2024
$0.025424
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۷۵.۳۹ ت
Jun 10, 2024
$0.026677
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۴۷.۳۹ ت
Jun 07, 2024
$0.028047
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۶۷.۱۲ ت
Jun 04, 2024
$0.028251
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۸۱.۶۹ ت
Jun 01, 2024
$0.028557
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۷۲.۷۲ ت
May 29, 2024
$0.030362
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۶۶.۶۱ ت
May 26, 2024
$0.029121
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۸۴.۳۴ ت
May 23, 2024
$0.029310
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۴۰.۳۸ ت
May 20, 2024
$0.027617
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۴۶.۳۳ ت
May 17, 2024
$0.028128
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۲۶.۵۷ ت
May 14, 2024
$0.027461
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۲۵.۳۴ ت
May 11, 2024
$0.028156
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۹۵.۷۱ ت
May 08, 2024
$0.027566
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۱۴.۸۲ ت
May 05, 2024
$0.029701
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۴۴.۵۰ ت
May 02, 2024
$0.029854
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۴۳.۱۱ ت
Apr 29, 2024
$0.030282
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۱۸.۹۲ ت
Apr 26, 2024
$0.031685
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۸۵.۲۴ ت
Apr 23, 2024
$0.033433
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۳۰.۱۹ ت
Apr 20, 2024
$0.030519
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۴۷.۳۱ ت
Apr 17, 2024
$0.030758
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۰۷.۶۹ ت
Apr 14, 2024
$0.030307
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۶۶.۸۸ ت
Apr 11, 2024
$0.036418
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۷۰.۳۶ ت
Apr 08, 2024
$0.037101
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۷۴.۱۱ ت
Apr 05, 2024
$0.036612
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۴۷.۸۶ ت
Apr 02, 2024
$0.037233
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۶۸.۳۲ ت
Mar 30, 2024
$0.039798
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۷۴.۹۶ ت
Mar 27, 2024
$0.040209
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۰۴.۸۸ ت
Mar 24, 2024
$0.038779
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۱۴.۷۳ ت
Mar 21, 2024
$0.041022
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲,۵۸۲.۹۰ ت
Mar 18, 2024
$0.042812
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۹۰۷.۷۷ ت
Mar 15, 2024
$0.048408
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳,۰۵۹.۲۰ ت
Mar 12, 2024
$0.051296
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۹۶۲.۱۰ ت
Mar 09, 2024
$0.049560
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۰۱.۹۸ ت
Mar 06, 2024
$0.043628
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۷۲۰.۰۳ ت
Mar 03, 2024
$0.045885
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۰۷.۵۹ ت
Feb 29, 2024
$0.039501
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۲۶.۵۳ ت
Feb 26, 2024
$0.038825
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۳۹.۵۹ ت
Feb 23, 2024
$0.040788