تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BR34P از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۸۶,۸۸۰.۶۶ ت
Jul 19, 2024
$8.41
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۸۱,۳۵۴.۳۲ ت
Jul 16, 2024
$8.30
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴۲,۰۴۸.۳۴ ت
Jul 13, 2024
$7.56
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۴۳,۰۵۲.۰۸ ت
Jul 10, 2024
$7.51
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۵۲,۵۹۸.۱۹ ت
Jul 07, 2024
$7.46
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹۶,۱۷۷.۳۱ ت
Jul 04, 2024
$8.03
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۲۲,۶۹۷.۱۶ ت
Jul 01, 2024
$8.43
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۱۸,۶۳۲.۶۱ ت
Jun 28, 2024
$8.42
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۱۰,۸۴۰.۹۴ ت
Jun 25, 2024
$8.33
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱۰,۵۷۹.۰۹ ت
Jun 22, 2024
$8.60
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۰۳,۹۸۸.۹۴ ت
Jun 19, 2024
$8.51
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۷,۴۹۱.۹۴ ت
Jun 16, 2024
$8.82
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۰,۹۳۹.۶۸ ت
Jun 13, 2024
$8.66
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۹۲,۱۰۰.۶۰ ت
Jun 10, 2024
$10.02
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۱۰,۷۴۰.۹۹ ت
Jun 07, 2024
$10.39
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۵۵,۴۳۱.۵۲ ت
Jun 04, 2024
$9.41
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۵,۷۲۲.۷۳ ت
Jun 01, 2024
$8.92
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۹,۵۴۶.۹۴ ت
May 29, 2024
$9.06
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۴,۲۳۹.۱۶ ت
May 26, 2024
$8.98
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۸,۱۰۱.۱۲ ت
May 23, 2024
$9.18
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۵,۷۵۴.۷۳ ت
May 20, 2024
$8.68
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۹,۶۳۱.۱۱ ت
May 17, 2024
$8.87
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳۱,۲۵۶.۱۶ ت
May 14, 2024
$8.96
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۶,۶۶۰.۱۳ ت
May 11, 2024
$8.92
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵۹,۶۷۵.۶۸ ت
May 08, 2024
$9.09
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵۳,۷۱۱.۴۸ ت
May 05, 2024
$9.06
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰۹,۵۸۲.۳۷ ت
May 02, 2024
$8.24
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵۷,۸۶۱.۰۰ ت
Apr 29, 2024
$9.16
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹۹,۹۵۳.۹۰ ت
Apr 26, 2024
$9.41
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰۵,۵۳۴.۸۹ ت
Apr 23, 2024
$9.26
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶۸,۸۶۱.۱۲ ت
Apr 20, 2024
$8.55
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۵۵۶,۲۷۲.۳۹ ت
Apr 17, 2024
$8.35
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۵۱,۶۵۶.۷۳ ت
Apr 14, 2024
$9.37
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۶۵,۵۸۲.۵۱ ت
Apr 11, 2024
$8.70
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۹۵,۹۱۵.۱۲ ت
Apr 08, 2024
$9.32
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۰۳,۵۵۵.۳۲ ت
Apr 05, 2024
$9.30
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۰۳,۵۶۷.۲۷ ت
Apr 02, 2024
$9.57
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۰۳,۱۴۰.۷۵ ت
Mar 30, 2024
$9.72
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۷۳,۲۰۰.۶۴ ت
Mar 27, 2024
$9.31
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۶۸,۱۱۹.۰۰ ت
Mar 24, 2024
$9.16
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۴۲,۴۸۰.۳۴ ت
Mar 21, 2024
$8.84
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۸۱,۶۳۳.۸۸ ت
Mar 18, 2024
$9.64
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۸۳,۳۸۱.۷۱ ت
Mar 15, 2024
$9.71
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۲۹,۰۹۵.۳۷ ت
Mar 12, 2024
$8.87
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۵۱,۷۸۶.۶۰ ت
Mar 09, 2024
$7.55
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۹۶,۸۸۰.۷۴ ت
Mar 06, 2024
$6.65
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۰۹,۱۵۲.۶۳ ت
Mar 03, 2024
$6.90
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۹۶,۵۲۱.۹۰ ت
Feb 29, 2024
$6.78
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۶,۳۹۷.۵۴ ت
Feb 26, 2024
$6.21
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۰,۲۶۸.۳۲ ت
Feb 23, 2024
$6.45

افزودن تراکنش

BR34P

BR34P

  • BR34P
  • IRT
  • USD