تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BOHR از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳۲۶.۷۰ ت
Jul 22, 2024
$0.005685
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱۲.۹۷ ت
Jul 19, 2024
$0.005409
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۳۱.۳۰ ت
Jul 16, 2024
$0.005716
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۰۴.۶۳ ت
Jul 13, 2024
$0.005210
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۰۱.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.005107
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۱۵.۳۶ ت
Jul 07, 2024
$0.005203
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۳۶.۰۳ ت
Jul 04, 2024
$0.005442
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵۵.۲۷ ت
Jul 01, 2024
$0.005731
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۴۹.۶۲ ت
Jun 28, 2024
$0.005678
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴۲.۱۸ ت
Jun 25, 2024
$0.005585
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۴۳.۳۸ ت
Jun 22, 2024
$0.005785
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۳.۱۴ ت
Jun 19, 2024
$0.005794
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۶.۹۸ ت
Jun 16, 2024
$0.006429
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۰.۹۸ ت
Jun 13, 2024
$0.006120
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۵.۴۲ ت
Jun 10, 2024
$0.006696
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۰.۶۴ ت
Jun 07, 2024
$0.006991
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۹.۴۸ ت
Jun 04, 2024
$0.006600
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۹.۴۳ ت
Jun 01, 2024
$0.006273
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۴.۱۸ ت
May 29, 2024
$0.006408
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۸.۵۹ ت
May 26, 2024
$0.006440
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۶.۲۴ ت
May 23, 2024
$0.006547
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۳.۳۰ ت
May 20, 2024
$0.006116
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۳.۷۵ ت
May 17, 2024
$0.006044
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۶.۳۱ ت
May 14, 2024
$0.006353
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۲.۳۹ ت
May 11, 2024
$0.006240
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۷.۹۲ ت
May 08, 2024
$0.006143
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۶.۶۴ ت
May 05, 2024
$0.006328
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۱.۹۲ ت
May 02, 2024
$0.006019
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۳.۵۵ ت
Apr 29, 2024
$0.006466
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲۱.۲۵ ت
Apr 26, 2024
$0.006611
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۷.۶۴ ت
Apr 23, 2024
$0.006695
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۲.۶۶ ت
Apr 20, 2024
$0.006203
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۵.۹۹ ت
Apr 17, 2024
$0.006099
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۷.۵۶ ت
Apr 14, 2024
$0.006291
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۵۵.۰۸ ت
Apr 11, 2024
$0.007002
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۰.۰۶ ت
Apr 08, 2024
$0.006731
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۴۰.۳۰ ت
Apr 05, 2024
$0.006790
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۶.۸۲ ت
Apr 02, 2024
$0.006768
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴۶۹.۷۶ ت
Mar 30, 2024
$0.007574
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۴۸.۸۶ ت
Mar 27, 2024
$0.008917
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۶۷.۴۵ ت
Mar 24, 2024
$0.009150
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۲۴.۳۳ ت
Mar 21, 2024
$0.010184
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۷۹.۲۲ ت
Mar 18, 2024
$0.011258
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۰۶.۴۱ ت
Mar 15, 2024
$0.011760
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۹۳.۳۱ ت
Mar 12, 2024
$0.013302
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۳۸.۸۳ ت
Mar 09, 2024
$0.012361
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۷۶۹.۸۰ ت
Mar 06, 2024
$0.012907
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۷۱.۷۷ ت
Mar 03, 2024
$0.018080
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۲۴.۵۲ ت
Feb 29, 2024
$0.017537
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۴۵.۰۹ ت
Feb 26, 2024
$0.016480

افزودن تراکنش

BOHR

BR

  • BR
  • IRT
  • USD