تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت بلو کوین از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۵۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000607
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۸۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000627
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۱۰ ت
Jun 17, 2024
$0.000666
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۰.۰۷ ت
Jun 03, 2024
$0.000677
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹.۳۷ ت
May 20, 2024
$0.000662
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۹۵ ت
May 06, 2024
$0.000640
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲.۳۹ ت
Apr 22, 2024
$0.000649
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۴.۳۲ ت
Apr 08, 2024
$0.000693
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۱.۵۲ ت
Mar 25, 2024
$0.000672
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۱.۰۲ ت
Mar 11, 2024
$0.000690
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۹.۶۵ ت
Feb 26, 2024
$0.000517
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۶.۵۲ ت
Feb 12, 2024
$0.000482
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۳.۹۱ ت
Jan 29, 2024
$0.000420
۲۵ دی ۱۴۰۲
۲۲.۲۹ ت
Jan 15, 2024
$0.000418
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۱.۶۳ ت
Jan 01, 2024
$0.000422
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۲۱.۰۷ ت
Dec 18, 2023
$0.000414
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۲۰.۱۹ ت
Dec 04, 2023
$0.000399
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۱۹.۰۰ ت
Nov 20, 2023
$0.000374
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۸.۱۱ ت
Nov 06, 2023
$0.000350
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۱۵.۱۹ ت
Oct 23, 2023
$0.000299
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۱۴.۷۴ ت
Oct 09, 2023
$0.000279
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۱۳.۱۶ ت
Sep 25, 2023
$0.000262
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۱۲.۸۱ ت
Sep 11, 2023
$0.000258
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۱۲.۷۸ ت
Aug 28, 2023
$0.000261
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۱۴.۴۴ ت
Aug 14, 2023
$0.000292
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۱۴.۴۵ ت
Jul 31, 2023
$0.000292
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۱۴.۷۶ ت
Jul 17, 2023
$0.000302
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۱۵.۳۷ ت
Jul 03, 2023
$0.000306
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۱۲.۸۳ ت
Jun 19, 2023
$0.000263
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۱۳.۸۳ ت
Jun 05, 2023
$0.000271
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۱۳.۹۵ ت
May 22, 2023
$0.000267
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۵.۲۲ ت
May 08, 2023
$0.000285
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴.۲۸ ت
Apr 24, 2023
$0.000275
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۱۴.۲۶ ت
Apr 10, 2023
$0.000283
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۱۴.۷۹ ت
Mar 27, 2023
$0.000280
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۹.۹۲ ت
Mar 13, 2023
$0.000221
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۱۰.۱۵ ت
Feb 27, 2023
$0.000235
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۹.۴۵ ت
Feb 13, 2023
$0.000217
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۰.۳۷ ت
Jan 30, 2023
$0.000237
۲۶ دی ۱۴۰۱
۸.۴۱ ت
Jan 16, 2023
$0.000208
۱۲ دی ۱۴۰۱
۶.۴۴ ت
Jan 02, 2023
$0.000166
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۶.۵۰ ت
Dec 19, 2022
$0.000167
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۶.۱۴ ت
Dec 05, 2022
$0.000171
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۵.۷۳ ت
Nov 21, 2022
$0.000162
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۲۲.۰۸ ت
Nov 07, 2022
$0.000627
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۱۹.۲۳ ت
Oct 24, 2022
$0.000587
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۱۸.۹۵ ت
Oct 10, 2022
$0.000583
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۱۱.۹۱ ت
Sep 26, 2022
$0.000376
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۶.۷۴ ت
Sep 12, 2022
$0.000217
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۵.۹۵ ت
Aug 29, 2022
$0.000196