تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Blizzard.money از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴۲.۰۱ ت
Jul 19, 2024
$0.004183
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴۲.۰۱ ت
Jul 15, 2024
$0.004137
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴۱.۰۸ ت
Jul 11, 2024
$0.004105
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴۹.۳۲ ت
Jul 07, 2024
$0.004113
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۰.۰۸ ت
Jul 03, 2024
$0.004218
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵۵.۹۰ ت
Jun 29, 2024
$0.004177
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵۵.۰۶ ت
Jun 25, 2024
$0.004163
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵۰.۲۳ ت
Jun 21, 2024
$0.004210
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۹.۷۹ ت
Jun 17, 2024
$0.004256
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۲.۱۱ ت
Jun 13, 2024
$0.004274
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۱.۶۰ ت
Jun 09, 2024
$0.004427
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۶.۹۳ ت
Jun 05, 2024
$0.004401
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۶.۶۵ ت
Jun 01, 2024
$0.004188
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۲.۹۳ ت
May 28, 2024
$0.004208
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۳.۴۰ ت
May 24, 2024
$0.004180
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۶.۴۷ ت
May 20, 2024
$0.004149
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۴.۹۴ ت
May 16, 2024
$0.004169
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۲.۷۰ ت
May 12, 2024
$0.004155
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۴.۸۹ ت
May 08, 2024
$0.004143
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۷.۷۳ ت
May 04, 2024
$0.004176
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۷.۶۵ ت
Apr 30, 2024
$0.004186
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۱.۲۵ ت
Apr 26, 2024
$0.004257
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۲.۹۰ ت
Apr 22, 2024
$0.004180
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۳.۷۱ ت
Apr 18, 2024
$0.004080
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۳.۶۶ ت
Apr 14, 2024
$0.004222
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۰.۲۶ ت
Apr 10, 2024
$0.004316
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۰.۱۹ ت
Apr 06, 2024
$0.004318
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۲.۰۶ ت
Apr 02, 2024
$0.004314
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۵.۳۰ ت
Mar 29, 2024
$0.004293
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۳.۱۵ ت
Mar 25, 2024
$0.004262
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۸.۷۴ ت
Mar 21, 2024
$0.004220
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۶.۸۵ ت
Mar 17, 2024
$0.004296
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۷.۷۱ ت
Mar 13, 2024
$0.004149
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۵.۹۷ ت
Mar 09, 2024
$0.003948
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۹.۲۷ ت
Mar 05, 2024
$0.003800
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۳.۹۱ ت
Mar 01, 2024
$0.003782
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۴.۷۲ ت
Feb 26, 2024
$0.003744
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۱.۲۵ ت
Feb 22, 2024
$0.003708
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۰۵.۲۴ ت
Feb 18, 2024
$0.003665
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۹۷.۷۰ ت
Feb 14, 2024
$0.003584
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۹۴.۸۸ ت
Feb 10, 2024
$0.003552
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۹۲.۹۷ ت
Feb 06, 2024
$0.003487
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۰۱.۳۳ ت
Feb 02, 2024
$0.003456
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۹۷.۸۸ ت
Jan 29, 2024
$0.003477
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۹۱.۲۹ ت
Jan 25, 2024
$0.003445
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۹۱.۸۰ ت
Jan 21, 2024
$0.003564
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۱۹.۲۵ ت
Jan 17, 2024
$0.004105
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۱۱.۷۲ ت
Jan 13, 2024
$0.004035
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۰۹.۷۵ ت
Jan 09, 2024
$0.004076
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۱۲.۸۹ ت
Jan 05, 2024
$0.004128

افزودن تراکنش

Blizzard.money

xBLZD

  • xBLZD
  • IRT
  • USD