تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Biceps از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۲۰۱۰ ت
Jul 21, 2024
$0.0000007
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۰۶۹۸ ت
Jul 20, 2024
$0.0000007
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۸۷۲۶ ت
Jul 20, 2024
$0.0000008
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۱۱۶۰ ت
Jul 19, 2024
$0.0000007
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۱۵۲۵ ت
Jul 19, 2024
$0.0000007
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۶۳۰۸ ت
Jul 18, 2024
$0.0000008
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۶۹۰۸ ت
Jul 18, 2024
$0.0000008
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۵۷۸۴ ت
Jul 17, 2024
$0.0000007
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۵۸۹۸ ت
Jul 17, 2024
$0.0000007
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۷۵۹۲ ت
Jul 16, 2024
$0.0000008
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۵۸۱۳ ت
Jul 16, 2024
$0.0000007
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۳۱۶۴ ت
Jul 15, 2024
$0.0000007
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۶۲۰۴ ت
Jul 15, 2024
$0.0000007
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۴۹۶۲ ت
Jul 14, 2024
$0.0000007
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۴۷۹۷ ت
Jul 14, 2024
$0.0000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۳۶۵۷ ت
Jul 13, 2024
$0.0000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۲۶۹۷ ت
Jul 13, 2024
$0.0000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۳۵۳۱ ت
Jul 12, 2024
$0.0000007
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۱۲۲۶ ت
Jul 12, 2024
$0.0000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۱۱۳۲ ت
Jul 11, 2024
$0.0000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۳۴۲۵ ت
Jul 11, 2024
$0.0000009
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۴۳۳۳ ت
Jul 10, 2024
$0.0000009
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۴۱۹۱ ت
Jul 10, 2024
$0.0000009
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۶۲۷۷ ت
Jul 09, 2024
$0.0000009
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۲۴۲۹ ت
Jul 09, 2024
$0.0000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۹۵۸۲ ت
Jul 08, 2024
$0.0000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۱۴۳۲ ت
Jul 08, 2024
$0.0000008
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۳۴۵۵ ت
Jul 07, 2024
$0.0000008
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۳۳۲۸ ت
Jul 07, 2024
$0.0000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۷۳۷۸ ت
Jul 06, 2024
$0.0000007
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۴۷۹۷ ت
Jul 06, 2024
$0.0000007
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۱۴۸۶ ت
Jul 05, 2024
$0.0000006
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۳۶۷۳ ت
Jul 05, 2024
$0.0000008
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۷۳۸۶ ت
Jul 04, 2024
$0.0000009
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۵۳۶۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۲۷۸۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۰۹۴۵ ت
Jul 03, 2024
$0.0000009
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۱۸۰۷ ت
Jul 02, 2024
$0.0000009
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۳۲۳۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۴۹۵۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۴۱۴ ت
Jul 01, 2024
$0.0000009
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۰۸۹۴ ت
Jun 30, 2024
$0.0000009
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۱۰۹۰ ت
Jun 30, 2024
$0.0000009
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۷۶۷۵ ت
Jun 29, 2024
$0.0000009
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۰۵۴۲ ت
Jun 29, 2024
$0.0000009
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۱۰۱۴ ت
Jun 28, 2024
$0.0000009
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۷۰۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۸۹۱۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۷۶۱۲ ت
Jun 27, 2024
$0.000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۳۰۴۰ ت
Jun 26, 2024
$0.000001