تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Bancor Governance Token از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۳۱,۹۶۵.۱۰ ت
Jul 23, 2024
$0.550695
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۷۳۴.۱۷ ت
Jul 19, 2024
$0.548535
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۵۷۰.۱۱ ت
Jul 15, 2024
$0.522566
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۳۰۷.۵۶ ت
Jul 11, 2024
$0.498847
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۹۶۴.۶۴ ت
Jul 07, 2024
$0.477921
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۵۹۱.۶۵ ت
Jul 03, 2024
$0.496182
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۷۱۸.۷۶ ت
Jun 29, 2024
$0.501444
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۵۳۲.۰۹ ت
Jun 25, 2024
$0.498361
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۰۲۶.۸۶ ت
Jun 21, 2024
$0.522021
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۲,۹۶۰.۸۰ ت
Jun 17, 2024
$0.561641
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۷,۴۳۳.۰۳ ت
Jun 13, 2024
$0.634727
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۴,۴۹۲.۴۹ ت
Jun 09, 2024
$0.583713
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۵,۴۰۴.۹۴ ت
Jun 05, 2024
$0.606524
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۴,۷۶۳.۸۴ ت
Jun 01, 2024
$0.590328
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۳,۷۰۲.۰۷ ت
May 28, 2024
$0.583828
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۱,۵۷۲.۳۱ ت
May 24, 2024
$0.542316
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۷۵۱.۱۹ ت
May 20, 2024
$0.585076
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳,۹۸۵.۷۵ ت
May 16, 2024
$0.578505
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳,۷۵۶.۳۹ ت
May 12, 2024
$0.555039
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱,۲۱۹.۶۴ ت
May 08, 2024
$0.507525
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵,۴۷۶.۸۴ ت
May 04, 2024
$0.574961
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵,۶۳۲.۵۶ ت
Apr 30, 2024
$0.578929
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸,۳۴۷.۰۷ ت
Apr 26, 2024
$0.601834
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷,۷۵۴.۸۹ ت
Apr 22, 2024
$0.578401
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۳,۰۳۸.۵۵ ت
Apr 18, 2024
$0.641586
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۷,۶۵۷.۳۹ ت
Apr 14, 2024
$0.685284
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۳,۰۷۸.۵۸ ت
Apr 10, 2024
$0.663405
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۱,۰۷۶.۷۶ ت
Apr 06, 2024
$0.633036
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۲,۶۵۷.۱۴ ت
Apr 02, 2024
$0.835058
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۳,۱۹۶.۹۲ ت
Mar 29, 2024
$0.860812
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۷,۹۳۹.۸۸ ت
Mar 25, 2024
$0.776568
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۷,۴۷۲.۱۲ ت
Mar 21, 2024
$0.774410
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۷,۵۶۸.۲۱ ت
Mar 17, 2024
$0.795707
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۸,۰۵۸.۸۳ ت
Mar 13, 2024
$0.805059
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۲,۵۶۹.۸۱ ت
Mar 09, 2024
$0.879571
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۶,۹۵۰.۳۴ ت
Mar 05, 2024
$0.778360
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۵,۰۵۱.۵۳ ت
Mar 01, 2024
$0.761005
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۱,۷۱۷.۰۲ ت
Feb 26, 2024
$0.727442
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۶,۸۴۷.۰۱ ت
Feb 22, 2024
$0.646756
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۰,۱۲۶.۶۸ ت
Feb 18, 2024
$0.716573
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۷,۵۵۳.۰۱ ت
Feb 14, 2024
$0.680869
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۲,۷۹۹.۵۷ ت
Feb 10, 2024
$0.597828
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۲,۹۲۴.۶۲ ت
Feb 06, 2024
$0.594946
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۱,۳۴۱.۹۰ ت
Feb 02, 2024
$0.538086
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۳,۶۹۳.۳۰ ت
Jan 29, 2024
$0.592092
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۹,۰۹۴.۳۳ ت
Jan 25, 2024
$0.524009
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۵,۴۹۶.۵۷ ت
Jan 21, 2024
$0.659671
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۳,۰۱۴.۰۸ ت
Jan 17, 2024
$0.618241
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳۱,۸۳۹.۵۸ ت
Jan 13, 2024
$0.606838
۱۹ دی ۱۴۰۲
۳۲,۷۸۲.۵۲ ت
Jan 09, 2024
$0.637190

افزودن تراکنش

Bancor Governance Token

VBNT

  • VBNT
  • IRT
  • USD