تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت اکسل از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۷۹.۹۱ ت
Jul 11, 2024
$0.071146
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۷۲.۰۲ ت
Jul 07, 2024
$0.070489
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۲۰.۵۷ ت
Jul 03, 2024
$0.081431
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۷۵.۸۱ ت
Jun 29, 2024
$0.076326
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۳۰.۱۱ ت
Jun 25, 2024
$0.077207
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۰۵.۰۰ ت
Jun 21, 2024
$0.085890
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵,۲۶۲.۹۳ ت
Jun 17, 2024
$0.089678
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۹۵۸.۲۵ ت
Jun 13, 2024
$0.084073
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۷۰۸.۹۸ ت
Jun 09, 2024
$0.079689
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵,۰۱۴.۶۳ ت
Jun 05, 2024
$0.085905
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵,۲۷۶.۵۰ ت
Jun 01, 2024
$0.089600
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵,۲۰۳.۹۷ ت
May 28, 2024
$0.090149
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۱۱۵.۰۹ ت
May 24, 2024
$0.087861
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۸۳۷.۱۹ ت
May 20, 2024
$0.081439
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۹۷۱.۶۰ ت
May 16, 2024
$0.101648
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۹۰.۲۱ ت
May 12, 2024
$0.067253
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۰۳۹.۷۰ ت
May 08, 2024
$0.098184
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۶۷.۷۳ ت
May 04, 2024
$0.075648
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۰۱.۳۶ ت
Apr 30, 2024
$0.060136
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۹۷۸.۴۶ ت
Apr 26, 2024
$0.078134
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۷۶۲.۱۹ ت
Apr 22, 2024
$0.072956
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶,۲۱۵.۱۴ ت
Apr 18, 2024
$0.092650
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷,۰۱۵.۳۱ ت
Apr 14, 2024
$0.100875
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۷,۶۳۱.۶۱ ت
Apr 10, 2024
$0.117526
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵,۸۸۰.۵۶ ت
Apr 06, 2024
$0.090625
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶,۱۵۱.۵۷ ت
Apr 02, 2024
$0.097554
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۶,۰۷۳.۸۹ ت
Mar 29, 2024
$0.098352
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵,۸۸۹.۴۷ ت
Mar 25, 2024
$0.095402
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵,۸۶۹.۷۵ ت
Mar 21, 2024
$0.095752
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۶,۳۸۹.۰۳ ت
Mar 17, 2024
$0.106874
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۶,۹۸۳.۲۹ ت
Mar 13, 2024
$0.116980
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶,۷۶۳.۱۲ ت
Mar 09, 2024
$0.113157
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۷,۱۴۸.۴۹ ت
Mar 05, 2024
$0.118510
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۶,۲۰۹.۹۰ ت
Mar 01, 2024
$0.104896
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۱۷۰.۶۰ ت
Feb 26, 2024
$0.125037
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵,۴۶۸.۰۲ ت
Feb 22, 2024
$0.095977
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۷,۶۲۵.۹۳ ت
Feb 18, 2024
$0.136182
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۷,۲۵۵.۸۹ ت
Feb 14, 2024
$0.131555
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۷,۰۴۴.۷۲ ت
Feb 10, 2024
$0.128402
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۶,۴۴۱.۶۷ ت
Feb 06, 2024
$0.116400
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۶,۸۱۶.۰۸ ت
Feb 02, 2024
$0.117020
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۷,۴۱۲.۴۰ ت
Jan 29, 2024
$0.130258
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۶,۸۵۵.۲۵ ت
Jan 25, 2024
$0.123468
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶,۵۰۳.۱۹ ت
Jan 21, 2024
$0.120855
۲۷ دی ۱۴۰۲
۶,۸۷۵.۶۱ ت
Jan 17, 2024
$0.128756
۲۳ دی ۱۴۰۲
۷,۱۹۳.۴۱ ت
Jan 13, 2024
$0.137101
۱۹ دی ۱۴۰۲
۶,۵۸۰.۳۲ ت
Jan 09, 2024
$0.127901
۱۵ دی ۱۴۰۲
۶,۹۰۳.۳۷ ت
Jan 05, 2024
$0.133883
۱۱ دی ۱۴۰۲
۶,۸۳۷.۷۶ ت
Jan 01, 2024
$0.133571
۰۷ دی ۱۴۰۲
۶,۸۹۱.۵۳ ت
Dec 28, 2023
$0.136201