تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت آوالانچ از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۶۹,۹۶۰.۰۴ ت
Jul 19, 2024
$27.13
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۴۳,۰۱۸.۹۹ ت
Jul 15, 2024
$26.37
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۱۳,۸۴۴.۶۹ ت
Jul 11, 2024
$25.76
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۶۳,۰۲۳.۳۰ ت
Jul 07, 2024
$27.44
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۶۵,۹۱۲.۷۵ ت
Jul 03, 2024
$28.64
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۰۹,۰۲۲.۰۵ ت
Jun 29, 2024
$27.89
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۲۱,۲۴۲.۰۷ ت
Jun 25, 2024
$24.83
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۷,۰۹۸.۳۵ ت
Jun 21, 2024
$27.54
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۶۳,۰۸۵.۸۵ ت
Jun 17, 2024
$30.04
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۶۲,۱۷۰.۴۰ ت
Jun 13, 2024
$33.27
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۰۸,۰۸۹.۴۱ ت
Jun 09, 2024
$32.29
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۰۵,۷۰۷.۵۰ ت
Jun 05, 2024
$36.07
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۲۳,۰۷۰.۸۳ ت
Jun 01, 2024
$36.05
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۰۶,۹۱۶.۴۴ ت
May 28, 2024
$38.23
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۴۱,۶۷۸.۰۳ ت
May 24, 2024
$38.50
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۱۵,۷۴۷.۵۳ ت
May 20, 2024
$35.62
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۳۷,۵۰۶.۸۲ ت
May 16, 2024
$34.68
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۳۶,۲۸۳.۴۹ ت
May 12, 2024
$33.48
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۷۳,۴۵۷.۴۰ ت
May 08, 2024
$35.33
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۹۶,۰۶۷.۵۲ ت
May 04, 2024
$35.59
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۷۵,۹۸۵.۹۵ ت
Apr 30, 2024
$35.35
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۶۷,۱۴۲.۳۲ ت
Apr 26, 2024
$35.58
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۲۲,۹۰۰.۲۵ ت
Apr 22, 2024
$37.11
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۵۰,۳۷۵.۵۰ ت
Apr 18, 2024
$33.54
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۶۹,۴۷۱.۰۱ ت
Apr 14, 2024
$34.07
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۰۱۷,۷۵۱.۰۱ ت
Apr 10, 2024
$46.47
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۹۴۴,۲۸۵.۷۹ ت
Apr 06, 2024
$45.37
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۲۴۴,۳۹۹.۷۶ ت
Apr 02, 2024
$51.45
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۳۷۳,۷۵۸.۵۳ ت
Mar 29, 2024
$54.63
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۴۳۶,۱۸۶.۱۶ ت
Mar 25, 2024
$55.66
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۴۹۷,۰۱۱.۰۷ ت
Mar 21, 2024
$57.04
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳,۱۹۶,۹۷۳.۴۰ ت
Mar 17, 2024
$53.47
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳,۳۱۷,۷۷۲.۰۲ ت
Mar 13, 2024
$55.57
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۵۵۴,۷۷۵.۶۴ ت
Mar 09, 2024
$42.74
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۵۹۸,۴۵۰.۵۳ ت
Mar 05, 2024
$43.07
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲,۴۲۲,۵۵۶.۵۴ ت
Mar 01, 2024
$40.92
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۴۷,۹۲۹.۵۶ ت
Feb 26, 2024
$37.45
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۴۴,۰۴۲.۰۴ ت
Feb 22, 2024
$37.63
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۲۲۶,۹۰۰.۵۸ ت
Feb 18, 2024
$39.76
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۱۹۳,۵۴۰.۵۵ ت
Feb 14, 2024
$39.77
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۰۸۶,۹۵۱.۰۲ ت
Feb 10, 2024
$38.03
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۹۰۹,۵۳۶.۲۵ ت
Feb 06, 2024
$34.50
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۹۷۰,۳۱۳.۳۳ ت
Feb 02, 2024
$33.82
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۹۸۰,۴۶۴.۴۸ ت
Jan 29, 2024
$34.80
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۳۲,۷۹۲.۸۳ ت
Jan 25, 2024
$31.20
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۶۵,۰۶۹.۹۵ ت
Jan 21, 2024
$32.80
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۹۰۰,۲۱۸.۸۰ ت
Jan 17, 2024
$35.58
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱,۸۸۲,۲۴۳.۶۶ ت
Jan 13, 2024
$35.87
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۸۵۶,۲۹۸.۳۹ ت
Jan 09, 2024
$36.08
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱,۹۹۷,۲۶۰.۴۳ ت
Jan 05, 2024
$38.73