تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Athena DexFi از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۵.۵۶ ت
Jul 16, 2024
$0.055075
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۸۲.۹۷ ت
Jul 16, 2024
$0.055075
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۸۶.۳۰ ت
Jul 16, 2024
$0.054976
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۹۶.۰۱ ت
Jul 15, 2024
$0.054976
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۰۵.۸۵ ت
Jul 15, 2024
$0.054983
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۶۶.۴۸ ت
Jul 15, 2024
$0.054390
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۷۱.۷۵ ت
Jul 15, 2024
$0.054217
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۸۳.۷۳ ت
Jul 14, 2024
$0.054217
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۵۷.۳۱ ت
Jul 14, 2024
$0.054068
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۳۴.۲۳ ت
Jul 14, 2024
$0.054048
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۴۰.۳۶ ت
Jul 14, 2024
$0.054048
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۴۴.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.054048
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۳۹.۹۶ ت
Jul 13, 2024
$0.054048
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۴۷.۴۷ ت
Jul 13, 2024
$0.054048
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۰۳.۵۲ ت
Jul 13, 2024
$0.054793
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۹۴.۶۲ ت
Jul 12, 2024
$0.058026
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۰۹.۰۹ ت
Jul 12, 2024
$0.057956
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۰۶.۴۰ ت
Jul 12, 2024
$0.057956
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۰۸.۱۳ ت
Jul 12, 2024
$0.061365
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۷۵.۱۵ ت
Jul 11, 2024
$0.057598
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۳۰.۱۵ ت
Jul 11, 2024
$0.058513
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۴۲.۰۸ ت
Jul 11, 2024
$0.061869
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۶۳.۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.060649
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۶۴.۱۳ ت
Jul 10, 2024
$0.060649
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۰۰.۲۵ ت
Jul 10, 2024
$0.060927
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۷۸.۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.060927
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۸۱.۸۳ ت
Jul 10, 2024
$0.060746
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۵۴۱.۱۵ ت
Jul 09, 2024
$0.059838
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۶۳.۱۰ ت
Jul 09, 2024
$0.065205
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۵۲.۲۱ ت
Jul 09, 2024
$0.064455
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۴۸.۴۰ ت
Jul 09, 2024
$0.066276
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۵۹.۸۱ ت
Jul 08, 2024
$0.066436
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۳۸.۳۱ ت
Jul 08, 2024
$0.067621
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۵۲.۰۷ ت
Jul 08, 2024
$0.067501
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۴۷.۱۲ ت
Jul 08, 2024
$0.074330
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۴۶.۲۶ ت
Jul 07, 2024
$0.074330
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۴۵.۷۲ ت
Jul 07, 2024
$0.073973
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۶۱.۹۵ ت
Jul 07, 2024
$0.073961
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۶۹.۰۳ ت
Jul 07, 2024
$0.073739
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۶۳.۷۶ ت
Jul 06, 2024
$0.073520
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۳۳.۸۲ ت
Jul 06, 2024
$0.092831
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۶۴.۶۱ ت
Jul 06, 2024
$0.086222
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۸۷.۱۸ ت
Jul 06, 2024
$0.083573
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۲۹.۱۵ ت
Jul 05, 2024
$0.075343
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۵۱.۴۴ ت
Jul 05, 2024
$0.078328
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۰۹.۵۲ ت
Jul 05, 2024
$0.067900
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۴۲.۰۰ ت
Jul 05, 2024
$0.065310
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۲۴.۴۱ ت
Jul 04, 2024
$0.071761
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۸۱.۴۳ ت
Jul 04, 2024
$0.072560
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۵۷.۳۷ ت
Jul 04, 2024
$0.073745