تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ArgentinaCoin از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000217
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000210
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۹۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000204
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۹۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000204
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۳۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000210
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000204
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000207
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000213
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۰۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000238
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000246
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۱۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000239
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۳۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000227
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۷۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000200
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000213
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۲۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000225
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000190
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000168
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000168
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹.۲۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000154
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000149
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۷۰ ت
Jul 08, 2024
$0.000196
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000202
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000188
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000191
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000203
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000208
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000209
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۰۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000214
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۵۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000223
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۸۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000212
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000194
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۷۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000196
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۱۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000197
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000161
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹.۹۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000160
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000170
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000180
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000188
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000194
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۷۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000206
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000220
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۶۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000222
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000235
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۰۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000244
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۵۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000236
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۷۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000238
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۸۸ ت
Jul 02, 2024
$0.000239
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۷۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000237
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۵۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000234
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۵۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000234