تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ArbiNYAN از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۸.۰۷ ت
Jul 19, 2024
$0.002905
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۴۳ ت
Jul 16, 2024
$0.002957
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵۳.۶۵ ت
Jul 13, 2024
$0.002628
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۷۲.۴۰ ت
Jul 10, 2024
$0.002923
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷۷.۰۸ ت
Jul 07, 2024
$0.002921
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹۲.۳۰ ت
Jul 04, 2024
$0.003114
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰۳.۴۹ ت
Jul 01, 2024
$0.003282
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰۳.۳۶ ت
Jun 28, 2024
$0.003302
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۴.۷۸ ت
Jun 25, 2024
$0.003342
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰۹.۷۵ ت
Jun 22, 2024
$0.003534
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۵.۲۱ ت
Jun 19, 2024
$0.003465
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۵.۳۹ ت
Jun 16, 2024
$0.004526
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۰.۲۰ ت
Jun 13, 2024
$0.004581
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۱.۷۴ ت
Jun 10, 2024
$0.004771
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۱.۹۹ ت
Jun 07, 2024
$0.004971
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۷.۱۴ ت
Jun 04, 2024
$0.004866
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۰.۸۶ ت
Jun 01, 2024
$0.004769
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۸.۳۰ ت
May 29, 2024
$0.004937
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۲.۱۶ ت
May 26, 2024
$0.004755
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۹.۶۹ ت
May 23, 2024
$0.005041
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۵.۴۱ ت
May 20, 2024
$0.004131
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۹.۹۱ ت
May 17, 2024
$0.003928
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۴.۰۶ ت
May 14, 2024
$0.003951
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۸.۷۵ ت
May 11, 2024
$0.003896
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۷.۰۱ ت
May 08, 2024
$0.004015
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۷.۸۵ ت
May 05, 2024
$0.004220
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۷.۷۵ ت
May 02, 2024
$0.004010
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹۶.۹۴ ت
Apr 29, 2024
$0.004878
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹۹.۱۱ ت
Apr 26, 2024
$0.004694
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۲.۸۵ ت
Apr 23, 2024
$0.004786
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۸.۵۳ ت
Apr 20, 2024
$0.004638
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۲.۱۵ ت
Apr 17, 2024
$0.004539
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۹.۵۵ ت
Apr 14, 2024
$0.004595
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۳.۴۳ ت
Apr 11, 2024
$0.005745
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۴۶.۰۶ ت
Apr 08, 2024
$0.005416
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۰.۳۲ ت
Apr 05, 2024
$0.005711
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۴۳.۱۲ ت
Apr 02, 2024
$0.005441
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۹.۰۱ ت
Mar 30, 2024
$0.005466
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۵۷.۰۱ ت
Mar 27, 2024
$0.005800
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۵.۷۰ ت
Mar 24, 2024
$0.004284
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۵.۷۱ ت
Mar 21, 2024
$0.005476
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۴.۲۹ ت
Mar 18, 2024
$0.005872
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۲۷.۴۰ ت
Mar 15, 2024
$0.007115
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۹۳.۰۱ ت
Mar 12, 2024
$0.008266
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۶۸.۳۶ ت
Mar 09, 2024
$0.007836
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۶.۶۴ ت
Mar 06, 2024
$0.006315
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۸.۱۰ ت
Mar 03, 2024
$0.005703
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۲۶.۲۶ ت
Feb 29, 2024
$0.005585
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۹۸.۳۰ ت
Feb 26, 2024
$0.005201
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۷.۹۱ ت
Feb 23, 2024
$0.005019