تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت APWine Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۷۵۹.۰۶ ت
Jul 13, 2024
$0.765570
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۶۴۳.۶۵ ت
Jul 10, 2024
$0.774093
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۸۹۴.۴۴ ت
Jul 07, 2024
$0.872766
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۹۷۵.۱۰ ت
Jul 04, 2024
$0.890342
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۵۰۶.۹۲ ت
Jul 01, 2024
$0.976146
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۲۰۷.۳۶ ت
Jun 28, 2024
$0.831673
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۲۹۵.۵۸ ت
Jun 25, 2024
$0.739338
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۳,۵۸۱.۳۶ ت
Jun 22, 2024
$0.902833
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۹,۴۸۵.۴۳ ت
Jun 19, 2024
$1.00
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۳,۱۴۵.۴۵ ت
Jun 16, 2024
$1.07
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۵,۳۲۳.۶۳ ت
Jun 13, 2024
$1.27
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۹۴,۷۶۲.۸۷ ت
Jun 10, 2024
$1.60
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۲,۹۳۴.۹۱ ت
Jun 07, 2024
$1.75
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۸۹,۰۱۲.۲۴ ت
Jun 04, 2024
$1.50
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۳,۴۹۱.۳۲ ت
Jun 01, 2024
$1.58
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۹۵,۱۵۶.۸۰ ت
May 29, 2024
$1.62
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۰,۱۷۸.۴۸ ت
May 26, 2024
$1.22
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۵,۵۶۳.۴۹ ت
May 23, 2024
$1.31
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳,۸۳۴.۹۰ ت
May 20, 2024
$1.24
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲,۰۷۷.۶۴ ت
May 17, 2024
$1.23
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳,۹۴۸.۱۰ ت
May 14, 2024
$1.24
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴,۷۵۴.۸۷ ت
May 11, 2024
$1.21
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳,۷۲۷.۴۹ ت
May 08, 2024
$1.36
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۸,۲۵۹.۷۰ ت
May 05, 2024
$1.44
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶,۴۶۴.۶۱ ت
May 02, 2024
$1.39
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۹,۲۷۰.۴۵ ت
Apr 29, 2024
$1.79
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۸,۵۶۰.۲۲ ت
Apr 26, 2024
$1.70
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۷,۰۶۷.۵۶ ت
Apr 23, 2024
$1.79
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۴,۶۵۹.۷۱ ت
Apr 20, 2024
$1.57
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۳,۶۲۷.۱۱ ت
Apr 17, 2024
$1.55
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۱,۰۲۰.۸۰ ت
Apr 14, 2024
$1.74
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۴,۹۵۲.۴۶ ت
Apr 11, 2024
$2.53
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۵,۵۸۳.۴۴ ت
Apr 08, 2024
$1.96
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۴,۸۳۶.۰۸ ت
Apr 05, 2024
$2.07
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۳,۶۱۴.۴۵ ت
Apr 02, 2024
$2.75
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۲,۳۸۱.۸۳ ت
Mar 30, 2024
$2.13
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۵,۶۳۶.۵۱ ت
Mar 27, 2024
$1.87
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۵,۴۸۷.۵۱ ت
Mar 24, 2024
$0.894757
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۵,۴۶۴.۷۳ ت
Mar 21, 2024
$0.741663
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۹,۵۷۳.۱۳ ت
Mar 18, 2024
$0.821699
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۵,۴۷۲.۴۹ ت
Mar 15, 2024
$0.923510
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۰,۸۴۰.۶۳ ت
Mar 12, 2024
$0.852487
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۸,۷۸۶.۱۴ ت
Mar 09, 2024
$0.816265
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۸,۱۸۴.۳۰ ت
Mar 06, 2024
$0.807932
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۹,۳۵۳.۲۴ ت
Mar 03, 2024
$0.832558
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴۹,۲۴۵.۲۳ ت
Feb 29, 2024
$0.842980
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۹,۰۰۲.۴۹ ت
Feb 26, 2024
$0.680108
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۹,۲۴۲.۱۶ ت
Feb 23, 2024
$0.684144
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۲,۶۲۲.۶۸ ت
Feb 20, 2024
$0.756747
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۳۹,۲۴۴.۵۴ ت
Feb 17, 2024
$0.704348