تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت AMATERAS از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۴۵.۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.007678
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۱۳.۲۲ ت
Jul 13, 2024
$0.007067
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰۵.۵۱ ت
Jul 10, 2024
$0.006877
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳۰.۹۵ ت
Jul 07, 2024
$0.007110
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۵۹.۶۲ ت
Jul 04, 2024
$0.007443
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۸۰.۴۱ ت
Jul 01, 2024
$0.007750
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۷۷.۲۴ ت
Jun 28, 2024
$0.007751
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶۴.۴۹ ت
Jun 25, 2024
$0.007581
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۶۳.۳۶ ت
Jun 22, 2024
$0.007807
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۳.۸۸ ت
Jun 19, 2024
$0.007833
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۷۱.۶۰ ت
Jun 16, 2024
$0.008042
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۷۹.۲۴ ت
Jun 13, 2024
$0.008126
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۲.۲۷ ت
Jun 10, 2024
$0.008844
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۴۸.۹۶ ت
Jun 07, 2024
$0.009346
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۸۵.۹۰ ت
Jun 04, 2024
$0.008234
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۲.۹۱ ت
Jun 01, 2024
$0.007860
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۸.۸۱ ت
May 29, 2024
$0.008029
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۰.۶۹ ت
May 26, 2024
$0.008049
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۶.۹۹ ت
May 23, 2024
$0.008126
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵۵.۲۸ ت
May 20, 2024
$0.007665
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴۶.۶۳ ت
May 17, 2024
$0.007631
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۸.۱۴ ت
May 14, 2024
$0.007903
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۷.۴۵ ت
May 11, 2024
$0.007791
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۳.۰۱ ت
May 08, 2024
$0.007689
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸۱.۰۹ ت
May 05, 2024
$0.007873
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۴.۱۹ ت
May 02, 2024
$0.007513
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸۲.۹۹ ت
Apr 29, 2024
$0.007935
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۷.۲۷ ت
Apr 26, 2024
$0.008118
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۵.۷۱ ت
Apr 23, 2024
$0.008043
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰۱.۱۲ ت
Apr 20, 2024
$0.007533
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۸۷.۸۳ ت
Apr 17, 2024
$0.007329
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۷.۳۳ ت
Apr 14, 2024
$0.007582
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۶.۹۹ ت
Apr 11, 2024
$0.008262
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۱.۱۲ ت
Apr 08, 2024
$0.008000
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۹.۵۵ ت
Apr 05, 2024
$0.008012
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۹۸.۲۶ ت
Apr 02, 2024
$0.007901
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۱.۸۸ ت
Mar 30, 2024
$0.008414
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۸۰.۹۷ ت
Mar 27, 2024
$0.007814
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۸۳.۱۷ ت
Mar 24, 2024
$0.007791
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۰.۲۷ ت
Mar 21, 2024
$0.007671
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۸۵.۴۳ ت
Mar 18, 2024
$0.008046
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۰۱.۴۳ ت
Mar 15, 2024
$0.008347
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۴۳.۰۸ ت
Mar 12, 2024
$0.007429
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۰۸.۹۲ ت
Mar 09, 2024
$0.006841
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۸.۶۲ ت
Mar 06, 2024
$0.005845
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۹.۸۱ ت
Mar 03, 2024
$0.006069
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۵.۷۵ ت
Feb 29, 2024
$0.006089
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۵.۰۲ ت
Feb 26, 2024
$0.005842
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۲.۰۵ ت
Feb 23, 2024
$0.005788
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۱.۷۳ ت
Feb 20, 2024
$0.004647