تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Alita Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

13.03%
$0.041585
۲,۴۱۷ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۳۶ تومان
معاملات روزانه $734
ارزش بازار $0
سکه در گردش 8,811,878 ALI
ارزش بازار رقیق شده $4,158,532
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۲۴.۱۱ ت
Jul 13, 2024
$0.048304
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۲۵.۱۱ ت
Jul 10, 2024
$0.047912
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۲۸.۱۳ ت
Jul 07, 2024
$0.048314
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۸۱.۷۰ ت
Jul 04, 2024
$0.049909
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۶۷.۷۰ ت
Jul 01, 2024
$0.051103
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۳۹.۶۲ ت
Jun 28, 2024
$0.050991
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۹۰.۸۶ ت
Jun 25, 2024
$0.050450
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۶۷.۰۴ ت
Jun 22, 2024
$0.051679
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۰۵۸.۵۱ ت
Jun 19, 2024
$0.051644
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳,۰۸۵.۲۸ ت
Jun 16, 2024
$0.052617
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۳۰.۸۵ ت
Jun 13, 2024
$0.053088
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳,۲۶۵.۳۶ ت
Jun 10, 2024
$0.055295
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۳۷۰.۸۰ ت
Jun 07, 2024
$0.057389
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳,۲۱۵.۰۸ ت
Jun 04, 2024
$0.054483
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۲۲.۹۰ ت
Jun 01, 2024
$0.053030
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۳۵.۲۲ ت
May 29, 2024
$0.053698
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۰۷۰.۴۴ ت
May 26, 2024
$0.053651
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۰۷.۱۰ ت
May 23, 2024
$0.054068
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۰۲۳.۱۱ ت
May 20, 2024
$0.050897
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۹۴۷.۴۵ ت
May 17, 2024
$0.050359
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۰۴۴.۱۴ ت
May 14, 2024
$0.051394
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۱۳۳.۴۲ ت
May 11, 2024
$0.051134
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۱۴۶.۴۵ ت
May 08, 2024
$0.051150
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۱۵۸.۸۷ ت
May 05, 2024
$0.051699
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۱۱۱.۰۰ ت
May 02, 2024
$0.050352
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۱۹۶.۸۹ ت
Apr 29, 2024
$0.052524
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۳۸۰.۸۵ ت
Apr 26, 2024
$0.053060
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۴۶۷.۸۹ ت
Apr 23, 2024
$0.053057
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۳۶۴.۹۹ ت
Apr 20, 2024
$0.050585
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳,۳۳۶.۹۳ ت
Apr 17, 2024
$0.050133
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۵۲۸.۹۱ ت
Apr 14, 2024
$0.050743
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳,۵۴۰.۲۲ ت
Apr 11, 2024
$0.054472
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۴۰۵.۸۳ ت
Apr 08, 2024
$0.053309
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳,۴۲۸.۴۴ ت
Apr 05, 2024
$0.052872
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۳۳۹.۷۱ ت
Apr 02, 2024
$0.052962
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳,۳۷۹.۵۳ ت
Mar 30, 2024
$0.054490
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳,۲۷۳.۹۶ ت
Mar 27, 2024
$0.053189
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳,۲۰۴.۰۸ ت
Mar 24, 2024
$0.051667
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۲۰۵.۷۰ ت
Mar 21, 2024
$0.052294
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳,۲۰۱.۵۱ ت
Mar 18, 2024
$0.053066
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۲۹۱.۳۷ ت
Mar 15, 2024
$0.054795
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳,۰۹۵.۱۱ ت
Mar 12, 2024
$0.051898
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۹۸۷.۱۹ ت
Mar 09, 2024
$0.049980
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۹۳.۶۴ ت
Mar 06, 2024
$0.045165
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۹۹.۹۶ ت
Mar 03, 2024
$0.045546
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۶۸.۴۸ ت
Feb 29, 2024
$0.045679
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۵۳۳.۴۶ ت
Feb 26, 2024
$0.044177
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲,۴۸۹.۶۵ ت
Feb 23, 2024
$0.043404
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۶۴.۶۲ ت
Feb 20, 2024
$0.041982
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲,۳۲۰.۸۰ ت
Feb 17, 2024
$0.041653