تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Alchemist از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۳۱۰.۵۵ ت
Jul 16, 2024
$0.902559
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۳۶۷.۲۷ ت
Jul 13, 2024
$0.827285
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۸۴۰.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.828306
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۹۳۵.۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.823942
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۸۸۴.۵۰ ت
Jul 04, 2024
$0.888875
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۳۳۸.۷۵ ت
Jul 01, 2024
$0.925034
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۶۲۹.۵۷ ت
Jun 28, 2024
$0.935978
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۹۵۱.۶۷ ت
Jun 25, 2024
$0.929595
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۸۳۳.۹۲ ت
Jun 22, 2024
$0.974488
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۶,۳۴۷.۱۳ ت
Jun 19, 2024
$0.951456
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۱۳۰.۷۲ ت
Jun 16, 2024
$0.991374
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۸۳۲.۴۰ ت
Jun 13, 2024
$0.997590
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۱,۵۰۶.۹۰ ت
Jun 10, 2024
$1.04
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۴,۱۰۵.۴۵ ت
Jun 07, 2024
$1.09
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۴,۲۲۱.۸۴ ت
Jun 04, 2024
$1.08
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۴,۶۹۸.۳۷ ت
Jun 01, 2024
$1.09
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۵,۸۴۳.۳۶ ت
May 29, 2024
$1.12
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۲,۹۳۰.۵۱ ت
May 26, 2024
$1.09
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۴,۴۱۳.۷۵ ت
May 23, 2024
$1.12
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴,۴۶۸.۵۳ ت
May 20, 2024
$0.917040
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲,۹۵۱.۱۶ ت
May 17, 2024
$0.904715
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳,۰۷۳.۲۶ ت
May 14, 2024
$0.896046
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶,۱۷۲.۲۷ ت
May 11, 2024
$0.916686
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷,۹۱۷.۵۸ ت
May 08, 2024
$0.941542
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸,۷۱۵.۴۳ ت
May 05, 2024
$0.960957
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴,۱۶۴.۰۸ ت
May 02, 2024
$0.876668
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۲,۰۰۹.۰۵ ت
Apr 29, 2024
$1.01
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۲,۳۶۶.۲۸ ت
Apr 26, 2024
$0.978801
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵,۲۴۵.۱۳ ت
Apr 23, 2024
$0.998235
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳,۹۲۴.۴۶ ت
Apr 20, 2024
$0.960966
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۴,۲۸۵.۱۳ ت
Apr 17, 2024
$0.965807
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۱,۸۴۱.۹۱ ت
Apr 14, 2024
$1.03
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۳,۹۹۰.۰۲ ت
Apr 11, 2024
$1.13
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۱,۰۲۸.۴۳ ت
Apr 08, 2024
$1.11
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۷۲,۲۸۷.۳۴ ت
Apr 05, 2024
$1.11
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۴,۱۰۱.۰۱ ت
Apr 02, 2024
$1.17
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۷۳,۲۳۷.۲۵ ت
Mar 30, 2024
$1.18
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۵,۹۷۱.۱۵ ت
Mar 27, 2024
$1.23
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۷۳,۶۲۳.۵۷ ت
Mar 24, 2024
$1.18
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۹,۷۰۸.۲۲ ت
Mar 21, 2024
$1.13
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸۱,۴۳۱.۲۳ ت
Mar 18, 2024
$1.34
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۸۶,۳۱۶.۸۸ ت
Mar 15, 2024
$1.43
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۸۳,۷۲۴.۶۵ ت
Mar 12, 2024
$1.40
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۸۴,۷۷۷.۰۴ ت
Mar 09, 2024
$1.41
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۸۲,۸۹۴.۶۵ ت
Mar 06, 2024
$1.38
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۵,۱۷۷.۶۸ ت
Mar 03, 2024
$1.26
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۷۲,۰۲۱.۳۸ ت
Feb 29, 2024
$1.23
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۸,۲۱۹.۴۹ ت
Feb 26, 2024
$1.18
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۶۵,۱۹۲.۶۹ ت
Feb 23, 2024
$1.13
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۶۳,۸۰۱.۶۳ ت
Feb 20, 2024
$1.13