تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت آیوز نتورک از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۰۰۹.۰۰ ت
Jul 19, 2024
$0.466859
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۰۸۳.۱۶ ت
Jul 15, 2024
$0.445866
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۹۲۲.۳۳ ت
Jul 11, 2024
$0.424206
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۵۸۱.۲۳ ت
Jul 07, 2024
$0.488094
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۴۰۷.۹۹ ت
Jul 03, 2024
$0.558082
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۱۱۵.۷۴ ت
Jun 29, 2024
$0.524248
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۸۱۸.۵۸ ت
Jun 25, 2024
$0.437747
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۲۸۹.۷۵ ت
Jun 21, 2024
$0.475970
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۶,۶۶۴.۲۵ ت
Jun 17, 2024
$0.624747
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۸,۲۵۸.۲۶ ت
Jun 13, 2024
$0.648720
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۹,۲۰۳.۴۴ ت
Jun 09, 2024
$0.663436
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۹۶۵.۲۶ ت
Jun 05, 2024
$0.753171
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۴,۱۹۰.۳۱ ت
Jun 01, 2024
$0.750400
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۶,۳۰۳.۰۹ ت
May 28, 2024
$0.802118
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۹,۴۵۸.۴۰ ت
May 24, 2024
$0.849545
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷,۹۰۲.۵۷ ت
May 20, 2024
$0.806494
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷,۱۷۴.۲۸ ت
May 16, 2024
$0.803000
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸,۹۳۸.۳۱ ت
May 12, 2024
$0.804668
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹,۸۸۳.۱۷ ت
May 08, 2024
$0.810930
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳,۳۷۲.۲۲ ت
May 04, 2024
$0.702919
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹,۹۷۷.۶۰ ت
Apr 30, 2024
$0.649524
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲,۷۰۰.۴۰ ت
Apr 26, 2024
$0.670157
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸,۷۰۶.۳۳ ت
Apr 22, 2024
$0.746177
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۲,۱۷۸.۵۷ ت
Apr 18, 2024
$0.628766
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۳,۵۵۶.۶۸ ت
Apr 14, 2024
$0.626318
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۲,۳۳۱.۷۴ ت
Apr 10, 2024
$0.805903
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۳,۴۱۸.۸۷ ت
Apr 06, 2024
$0.823241
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۷,۷۴۰.۲۸ ت
Apr 02, 2024
$0.915669
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۵,۶۷۹.۱۳ ت
Mar 29, 2024
$0.901591
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۷,۸۵۶.۹۲ ت
Mar 25, 2024
$0.937212
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۶,۸۰۵.۸۸ ت
Mar 21, 2024
$0.926671
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۱,۱۰۰.۷۸ ت
Mar 17, 2024
$0.687522
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۰,۹۶۷.۳۴ ت
Mar 13, 2024
$0.686266
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۰,۶۵۸.۱۹ ت
Mar 09, 2024
$0.512957
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۶۱۱.۰۹ ت
Mar 05, 2024
$0.242228
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۹۸۶.۳۳ ت
Mar 01, 2024
$0.270039
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۵۹۷.۰۱ ت
Feb 26, 2024
$0.306848
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۸۸۶.۵۹ ت
Feb 22, 2024
$0.261296
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۴۰۱.۰۹ ت
Feb 18, 2024
$0.185740
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۸,۱۲۷.۵۱ ت
Feb 14, 2024
$0.147359
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۷,۹۹۰.۴۲ ت
Feb 10, 2024
$0.145639
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۶,۹۱۲.۰۲ ت
Feb 06, 2024
$0.124899
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۸,۳۸۳.۷۰ ت
Feb 02, 2024
$0.143933
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۷,۳۰۸.۶۱ ت
Jan 29, 2024
$0.128434
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۶,۶۶۰.۶۳ ت
Jan 25, 2024
$0.119962
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶,۷۹۲.۹۵ ت
Jan 21, 2024
$0.126240
۲۷ دی ۱۴۰۲
۷,۸۵۸.۶۵ ت
Jan 17, 2024
$0.147165
۲۳ دی ۱۴۰۲
۷,۳۱۲.۸۶ ت
Jan 13, 2024
$0.139377
۱۹ دی ۱۴۰۲
۷,۱۷۰.۷۶ ت
Jan 09, 2024
$0.139377
۱۵ دی ۱۴۰۲
۷,۵۸۴.۸۵ ت
Jan 05, 2024
$0.147100