تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت آگوراس: ارز تائو از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۱,۷۶۹.۱۴ ت
Jul 15, 2024
$2.25
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲,۱۶۰.۸۰ ت
Jul 01, 2024
$2.29
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۱,۶۵۸.۳۷ ت
Jun 17, 2024
$1.90
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۷,۵۸۱.۸۴ ت
Jun 03, 2024
$2.15
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۶,۴۶۲.۳۷ ت
May 20, 2024
$2.97
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۳,۱۳۰.۵۹ ت
May 06, 2024
$3.99
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۱,۲۳۹.۰۶ ت
Apr 22, 2024
$4.00
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۹,۲۶۶.۹۰ ت
Apr 08, 2024
$4.52
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۳,۲۶۹.۹۵ ت
Mar 25, 2024
$5.39
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۴۴,۵۰۰.۴۵ ت
Mar 11, 2024
$9.16
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۹,۲۰۰.۱۹ ت
Feb 26, 2024
$10.62
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۹۶,۳۶۹.۵۰ ت
Feb 12, 2024
$5.39
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۰۶,۸۳۸.۹۷ ت
Jan 29, 2024
$3.63
۲۵ دی ۱۴۰۲
۲۱۹,۵۲۸.۷۹ ت
Jan 15, 2024
$4.11
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۲۹,۲۳۳.۸۰ ت
Jan 01, 2024
$4.47
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹۶,۶۴۱.۵۸ ت
Dec 18, 2023
$3.86
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۲۲۲,۵۳۲.۷۸ ت
Dec 04, 2023
$4.40
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۱۵,۲۰۳.۵۲ ت
Nov 20, 2023
$0.299237
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۴,۷۲۲.۱۵ ت
Nov 06, 2023
$0.285133
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۷,۳۸۵.۸۱ ت
Oct 23, 2023
$0.145735
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۸,۱۱۶.۰۹ ت
Oct 09, 2023
$0.153764
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۸,۷۵۰.۴۹ ت
Sep 25, 2023
$0.174678
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۱۰,۲۱۳.۵۱ ت
Sep 11, 2023
$0.206021
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۱۱,۶۵۱.۲۴ ت
Aug 28, 2023
$0.237824
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۱۲,۴۹۵.۰۲ ت
Aug 14, 2023
$0.253469
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۱۲,۴۲۸.۶۶ ت
Jul 31, 2023
$0.251765
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۱۲,۲۶۷.۶۹ ت
Jul 17, 2023
$0.251294
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۱۳,۸۵۹.۸۵ ت
Jul 03, 2023
$0.276092
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۱۷,۵۲۶.۸۶ ت
Jun 19, 2023
$0.360012
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۲۰,۲۶۲.۵۱ ت
Jun 05, 2023
$0.397125
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۲۲,۳۲۱.۸۰ ت
May 22, 2023
$0.428145
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۵,۲۸۱.۸۵ ت
May 08, 2023
$0.473407
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۲,۴۸۹.۱۱ ت
Apr 24, 2023
$0.241354
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۸,۲۷۹.۶۱ ت
Apr 10, 2023
$0.164503
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۱۰,۸۸۲.۰۷ ت
Mar 27, 2023
$0.205998
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۱۱,۲۷۲.۶۳ ت
Mar 13, 2023
$0.251525
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۱۷,۲۱۷.۷۶ ت
Feb 27, 2023
$0.399558
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۱۵,۱۴۰.۵۱ ت
Feb 13, 2023
$0.348755
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۴,۵۰۵.۶۸ ت
Jan 30, 2023
$0.332272
۲۶ دی ۱۴۰۱
۷,۲۹۹.۴۰ ت
Jan 16, 2023
$0.181194
۱۲ دی ۱۴۰۱
۴,۴۵۹.۵۹ ت
Jan 02, 2023
$0.115059
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۴,۵۶۷.۶۹ ت
Dec 19, 2022
$0.117626
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۳,۸۴۵.۸۶ ت
Dec 05, 2022
$0.107276
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۴,۲۸۶.۹۶ ت
Nov 21, 2022
$0.121788
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۶,۹۴۹.۷۷ ت
Nov 07, 2022
$0.197537
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۶,۳۱۹.۴۰ ت
Oct 24, 2022
$0.192829
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۶,۱۳۳.۱۲ ت
Oct 10, 2022
$0.188734
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۷,۶۷۵.۳۳ ت
Sep 26, 2022
$0.242269
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۱۱,۵۸۶.۸۳ ت
Sep 12, 2022
$0.374058
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۱۰,۵۰۵.۶۹ ت
Aug 29, 2022
$0.346151