تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ادونچر گلد از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

3.34%
$0.832879
۴۸,۳۶۵ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۸۲ تومان
معاملات روزانه $6,768,478
ارزش بازار $64,389,934
سکه در گردش 77,310,001 AGLD
ارزش بازار رقیق شده $64,387,660
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۲۰۷.۸۵ ت
Jul 13, 2024
$0.841663
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۲۷۵.۷۶ ت
Jul 10, 2024
$0.835692
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۲۱۹.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.845126
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۰۹۲.۸۰ ت
Jul 04, 2024
$0.908444
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۳۲۷.۹۱ ت
Jul 01, 2024
$1.00
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۹۱۹.۳۴ ت
Jun 28, 2024
$1.03
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۵۴۱.۲۴ ت
Jun 25, 2024
$1.03
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۹۰۹.۰۸ ت
Jun 22, 2024
$1.09
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۷,۴۶۶.۲۵ ت
Jun 19, 2024
$1.13
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۷۵,۳۴۶.۴۵ ت
Jun 16, 2024
$1.28
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۱,۱۱۶.۰۳ ت
Jun 13, 2024
$1.54
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۹۹,۶۰۴.۶۰ ت
Jun 10, 2024
$1.68
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۵,۴۲۷.۷۱ ت
Jun 07, 2024
$1.62
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۹۶,۲۹۸.۰۰ ت
Jun 04, 2024
$1.63
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۹,۱۲۸.۸۴ ت
Jun 01, 2024
$1.34
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۷,۳۴۵.۸۱ ت
May 29, 2024
$1.32
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۷,۶۳۱.۹۱ ت
May 26, 2024
$1.18
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۴,۸۱۳.۱۳ ت
May 23, 2024
$1.12
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰,۹۸۷.۵۰ ت
May 20, 2024
$1.02
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰,۷۰۰.۴۸ ت
May 17, 2024
$1.03
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸,۳۰۳.۸۹ ت
May 14, 2024
$0.984355
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۲,۵۳۹.۲۴ ت
May 11, 2024
$1.02
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰,۵۱۶.۸۶ ت
May 08, 2024
$0.983798
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵,۴۶۸.۲۶ ت
May 05, 2024
$1.07
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶,۰۵۵.۵۹ ت
May 02, 2024
$1.06
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹,۳۰۶.۹۵ ت
Apr 29, 2024
$1.13
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵,۳۴۲.۲۱ ت
Apr 26, 2024
$1.18
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰,۷۰۰.۸۷ ت
Apr 23, 2024
$1.23
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵,۲۲۰.۹۲ ت
Apr 20, 2024
$1.13
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۲,۸۲۸.۶۵ ت
Apr 17, 2024
$1.09
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۳,۲۹۶.۲۹ ت
Apr 14, 2024
$1.05
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۹۳,۶۷۹.۱۱ ت
Apr 11, 2024
$1.44
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۳,۵۷۴.۸۵ ت
Apr 08, 2024
$1.46
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۹۷,۵۲۸.۳۸ ت
Apr 05, 2024
$1.50
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۶,۶۰۲.۶۱ ت
Apr 02, 2024
$1.69
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۳,۲۵۱.۳۰ ت
Mar 30, 2024
$1.66
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۸,۸۹۰.۰۵ ت
Mar 27, 2024
$1.60
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۸۵,۱۶۶.۷۴ ت
Mar 24, 2024
$1.37
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۹,۵۶۰.۵۸ ت
Mar 21, 2024
$1.46
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸۸,۰۶۴.۵۴ ت
Mar 18, 2024
$1.45
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۹,۵۹۱.۷۲ ت
Mar 15, 2024
$1.82
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۹,۵۳۴.۸۴ ت
Mar 12, 2024
$1.83
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۹۵,۸۷۶.۱۶ ت
Mar 09, 2024
$1.60
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۸۹,۳۸۶.۶۱ ت
Mar 06, 2024
$1.49
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۹,۳۲۲.۰۶ ت
Mar 03, 2024
$1.67
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸۷,۷۵۶.۸۴ ت
Feb 29, 2024
$1.50
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۱,۵۶۸.۶۲ ت
Feb 26, 2024
$1.42
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷۹,۵۳۱.۰۵ ت
Feb 23, 2024
$1.38
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۸,۴۰۱.۰۵ ت
Feb 20, 2024
$1.39
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۷۷,۲۹۳.۳۶ ت
Feb 17, 2024
$1.38