تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ADAPad از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱۳.۹۲ ت
Jul 13, 2024
$0.005369
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۰۴.۰۸ ت
Jul 10, 2024
$0.005157
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹۷.۳۷ ت
Jul 07, 2024
$0.004906
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۴۴.۳۱ ت
Jul 04, 2024
$0.005576
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۴۷.۳۴ ت
Jul 01, 2024
$0.005603
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۳۵.۰۸ ت
Jun 28, 2024
$0.005442
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۲۳.۲۲ ت
Jun 25, 2024
$0.005275
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۴۸.۶۰ ت
Jun 22, 2024
$0.005873
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۹.۷۲ ت
Jun 19, 2024
$0.005736
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۳.۴۱ ت
Jun 16, 2024
$0.006027
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۵.۰۸ ت
Jun 13, 2024
$0.006699
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۱.۱۲ ت
Jun 10, 2024
$0.006792
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۵۴.۸۳ ت
Jun 07, 2024
$0.007743
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۳.۶۸ ت
Jun 04, 2024
$0.006840
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۲.۱۸ ت
Jun 01, 2024
$0.006999
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۲.۸۰ ت
May 29, 2024
$0.006899
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۷.۷۲ ت
May 26, 2024
$0.007124
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۶.۱۱ ت
May 23, 2024
$0.007415
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲۷.۳۲ ت
May 20, 2024
$0.007194
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۵.۰۶ ت
May 17, 2024
$0.006237
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۹.۹۸ ت
May 14, 2024
$0.006752
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۸.۰۸ ت
May 11, 2024
$0.006659
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲۳.۷۲ ت
May 08, 2024
$0.006888
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۳.۰۷ ت
May 05, 2024
$0.006760
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۶.۲۱ ت
May 02, 2024
$0.006736
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۱.۱۷ ت
Apr 29, 2024
$0.007577
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸۷.۵۹ ت
Apr 26, 2024
$0.007652
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹۹.۱۸ ت
Apr 23, 2024
$0.007637
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸۳.۵۹ ت
Apr 20, 2024
$0.007269
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۶۴.۲۲ ت
Apr 17, 2024
$0.006974
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۲.۹۳ ت
Apr 14, 2024
$0.007375
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۸۰.۶۹ ت
Apr 11, 2024
$0.008934
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۰۸.۲۱ ت
Apr 08, 2024
$0.009519
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۱۸.۵۹ ت
Apr 05, 2024
$0.009539
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۹۹.۹۰ ت
Apr 02, 2024
$0.009513
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۴۵.۸۷ ت
Mar 30, 2024
$0.010413
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۸۰.۷۸ ت
Mar 27, 2024
$0.009435
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۷۸.۷۲ ت
Mar 24, 2024
$0.009332
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۰۹.۵۵ ت
Mar 21, 2024
$0.009943
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۲۳.۸۲ ت
Mar 18, 2024
$0.010340
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۷۱.۳۰ ت
Mar 15, 2024
$0.012840
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۱۱.۲۹ ت
Mar 12, 2024
$0.011926
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۰۰.۱۶ ت
Mar 09, 2024
$0.011714
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶۲۸.۰۷ ت
Mar 06, 2024
$0.010531
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۲۱.۸۷ ت
Mar 03, 2024
$0.012177
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۷۵۹.۱۸ ت
Feb 29, 2024
$0.012995
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۳۷.۷۹ ت
Feb 26, 2024
$0.012865
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷۸۴.۲۱ ت
Feb 23, 2024
$0.013671
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۸۰۱.۱۹ ت
Feb 20, 2024
$0.014224
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۷۰۸.۳۵ ت
Feb 17, 2024
$0.012713