تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ZOO Crypto World از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۴۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000367
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۰۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000357
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۸۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000360
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۹۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000387
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۱۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000405
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۵۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000431
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۸۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000470
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۸۲ ت
Jun 22, 2024
$0.000519
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۲.۲۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000544
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۵.۱۴ ت
Jun 16, 2024
$0.000599
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۰.۶۴ ت
Jun 13, 2024
$0.000689
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۹.۷۵ ت
Jun 10, 2024
$0.000842
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۲.۲۶ ت
Jun 07, 2024
$0.000889
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۹.۵۷ ت
Jun 04, 2024
$0.000840
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۲.۳۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000889
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۵۲.۴۱ ت
May 29, 2024
$0.000897
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۳.۸۵ ت
May 26, 2024
$0.000940
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۷.۱۹ ت
May 23, 2024
$0.000995
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳.۷۷ ت
May 20, 2024
$0.000905
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲.۹۱ ت
May 17, 2024
$0.000904
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳.۰۷ ت
May 14, 2024
$0.000896
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸.۱۸ ت
May 11, 2024
$0.000949
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹.۶۵ ت
May 08, 2024
$0.000969
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۲.۲۷ ت
May 05, 2024
$0.001019
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱.۳۰ ت
May 02, 2024
$0.000992
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰.۷۴ ت
Apr 29, 2024
$0.000998
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸.۸۸ ت
Apr 26, 2024
$0.001081
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۵۵ ت
Apr 23, 2024
$0.001094
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳.۹۳ ت
Apr 20, 2024
$0.001111
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۳.۱۷ ت
Apr 17, 2024
$0.001099
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۴.۹۱ ت
Apr 14, 2024
$0.001221
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۸۳.۸۴ ت
Apr 11, 2024
$0.001290
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸۴.۶۰ ت
Apr 08, 2024
$0.001324
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۹۱.۲۴ ت
Apr 05, 2024
$0.001407
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸۴.۸۸ ت
Apr 02, 2024
$0.001346
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۹۶.۰۳ ت
Mar 30, 2024
$0.001548
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۶.۷۶ ت
Mar 27, 2024
$0.001572
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۹۷.۳۶ ت
Mar 24, 2024
$0.001570
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۸.۶۶ ت
Mar 21, 2024
$0.001283
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۵.۱۳ ت
Mar 18, 2024
$0.001079
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۴.۸۲ ت
Mar 15, 2024
$0.001079
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۴.۷۷ ت
Mar 12, 2024
$0.000918
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۶.۱۰ ت
Mar 09, 2024
$0.000771
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۳.۳۴ ت
Mar 06, 2024
$0.000726
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۶.۸۷ ت
Mar 03, 2024
$0.000790
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۸.۳۰ ت
Feb 29, 2024
$0.000655
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۵.۰۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000610
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۱.۸۶ ت
Feb 23, 2024
$0.000555
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۰۹ ت
Feb 20, 2024
$0.000534
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۳۰.۹۸ ت
Feb 17, 2024
$0.000555