تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ZeroSwap از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۹۳.۷۹ ت
Jul 19, 2024
$0.013721
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۷۱.۱۸ ت
Jul 15, 2024
$0.013182
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۷۸.۷۱ ت
Jul 11, 2024
$0.013260
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۵۹.۴۶ ت
Jul 07, 2024
$0.012531
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۷۶.۶۱ ت
Jul 03, 2024
$0.015840
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۱.۱۲ ت
Jun 29, 2024
$0.017321
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۴۰.۴۹ ت
Jun 25, 2024
$0.015351
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۹۸۸.۹۱ ت
Jun 21, 2024
$0.016638
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۵۶.۴۸ ت
Jun 17, 2024
$0.018002
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۹۹.۸۵ ت
Jun 13, 2024
$0.020345
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۶۵.۸۶ ت
Jun 09, 2024
$0.021422
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۶۲.۱۰ ت
Jun 05, 2024
$0.025047
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۷۲.۰۴ ت
Jun 01, 2024
$0.023298
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۲۹.۹۹ ت
May 28, 2024
$0.024772
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۵۲.۰۰ ت
May 24, 2024
$0.023223
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۹۶.۳۹ ت
May 20, 2024
$0.021826
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۵۰.۰۶ ت
May 16, 2024
$0.021278
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۷۴.۴۰ ت
May 12, 2024
$0.020954
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۳۷.۲۱ ت
May 08, 2024
$0.021738
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۰۸.۰۰ ت
May 04, 2024
$0.022819
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۰۲.۲۱ ت
Apr 30, 2024
$0.024406
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۶۴.۷۶ ت
Apr 26, 2024
$0.024558
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۴۴.۲۰ ت
Apr 22, 2024
$0.023657
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۲۷.۹۱ ت
Apr 18, 2024
$0.021286
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۲۶.۹۷ ت
Apr 14, 2024
$0.024832
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۸۵.۲۸ ت
Apr 10, 2024
$0.029033
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۶۹.۳۶ ت
Apr 06, 2024
$0.030349
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۱۵.۲۳ ت
Apr 02, 2024
$0.031958
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۲۳.۹۲ ت
Mar 29, 2024
$0.035986
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۹۹.۲۰ ت
Mar 25, 2024
$0.038864
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۲۴.۸۳ ت
Mar 21, 2024
$0.039556
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۴۹۱.۹۹ ت
Mar 17, 2024
$0.041685
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۲۹.۱۸ ت
Mar 13, 2024
$0.035667
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۳۵.۹۲ ت
Mar 09, 2024
$0.027371
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۲۷.۷۲ ت
Mar 05, 2024
$0.030300
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۲۱.۸۷ ت
Mar 01, 2024
$0.022328
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۳۳.۴۱ ت
Feb 26, 2024
$0.019763
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۵۰.۸۲ ت
Feb 22, 2024
$0.020199
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۸۸.۶۲ ت
Feb 18, 2024
$0.021226
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۱۶.۸۹ ت
Feb 14, 2024
$0.020250
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۲۱.۹۸ ت
Feb 10, 2024
$0.022272
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۱۵.۱۸ ت
Feb 06, 2024
$0.021958
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۲۵.۴۲ ت
Feb 02, 2024
$0.022755
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۶۳.۱۱ ت
Jan 29, 2024
$0.023954
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۵۴.۴۸ ت
Jan 25, 2024
$0.022594
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۴۱.۲۲ ت
Jan 21, 2024
$0.024925
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۵۷۷.۵۲ ت
Jan 17, 2024
$0.029541
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱,۴۷۲.۳۴ ت
Jan 13, 2024
$0.028061
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۲۶۴.۱۹ ت
Jan 09, 2024
$0.024572
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱,۳۹۲.۲۸ ت
Jan 05, 2024
$0.027001