تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ZED Token از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۹۰۱.۳۱ ت
Jul 25, 2024
$0.015346
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۸۹۴.۳۷ ت
Jul 23, 2024
$0.015408
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۸۶۹.۵۷ ت
Jul 21, 2024
$0.015159
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۵۳.۳۹ ت
Jul 19, 2024
$0.014751
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸۵۴.۱۳ ت
Jul 17, 2024
$0.014719
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۸۴.۶۹ ت
Jul 15, 2024
$0.015122
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۷۷.۴۷ ت
Jul 13, 2024
$0.015008
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۹۳.۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.015203
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۷۰.۰۸ ت
Jul 09, 2024
$0.014604
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۰۳.۷۴ ت
Jul 07, 2024
$0.014912
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۸۹.۶۳ ت
Jul 05, 2024
$0.014374
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۹۴.۵۸ ت
Jul 03, 2024
$0.016131
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۹۶.۴۷ ت
Jul 01, 2024
$0.016076
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹۸۸.۸۷ ت
Jun 29, 2024
$0.016142
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۹.۵۵ ت
Jun 27, 2024
$0.017064
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۶.۸۳ ت
Jun 25, 2024
$0.016597
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۱.۹۷ ت
Jun 23, 2024
$0.017421
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۹۹۲.۰۷ ت
Jun 21, 2024
$0.016691
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹۱۳.۴۴ ت
Jun 19, 2024
$0.015424
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۴۵.۹۹ ت
Jun 17, 2024
$0.017823
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۷۴.۶۶ ت
Jun 15, 2024
$0.018160
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۸۲.۵۷ ت
Jun 13, 2024
$0.021747
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۶۶.۰۷ ت
Jun 11, 2024
$0.026397
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۵۷.۱۶ ت
Jun 09, 2024
$0.026351
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۰۳.۴۶ ت
Jun 07, 2024
$0.027300
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۷۱.۳۵ ت
Jun 05, 2024
$0.026918
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۸۸.۵۴ ت
Jun 03, 2024
$0.028546
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۲۸.۲۰ ت
Jun 01, 2024
$0.029346
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۳۲.۴۲ ت
May 30, 2024
$0.029592
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۹۹.۸۵ ت
May 28, 2024
$0.029446
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۷۷.۱۰ ت
May 26, 2024
$0.029304
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۱۶.۳۴ ت
May 24, 2024
$0.029481
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۳۸.۱۰ ت
May 22, 2024
$0.030471
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۰۷.۰۱ ت
May 20, 2024
$0.028739
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۵۶.۶۷ ت
May 18, 2024
$0.028459
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۶۳.۶۱ ت
May 16, 2024
$0.028318
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۹۹.۶۸ ت
May 14, 2024
$0.028696
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۶۴.۶۰ ت
May 12, 2024
$0.029014
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۸۴.۹۹ ت
May 10, 2024
$0.029168
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۱۸.۴۶ ت
May 08, 2024
$0.029562
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۱۹.۱۲ ت
May 06, 2024
$0.029910
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۰۷.۸۱ ت
May 04, 2024
$0.027677
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۱۸.۶۳ ت
May 02, 2024
$0.027816
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۰۶.۹۰ ت
Apr 30, 2024
$0.029357
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۷۸.۱۸ ت
Apr 28, 2024
$0.030528
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۵۸.۲۴ ت
Apr 26, 2024
$0.030733
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۰۲.۹۴ ت
Apr 24, 2024
$0.030867
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۷۰.۵۹ ت
Apr 22, 2024
$0.031721
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۷۳.۸۳ ت
Apr 20, 2024
$0.032678
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۸۹.۹۸ ت
Apr 18, 2024
$0.034137

افزودن تراکنش

ZED Token

ZED

  • ZED
  • IRT
  • USD