تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت YES Money از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

0.58%
$3.97
۲۳۱,۰۷۸ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۳۲ تومان
معاملات روزانه $238
ارزش بازار $256,506,663
عرضه کل 64,493,483 YES
ارزش بازار رقیق شده $256,506,663
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲۹,۴۷۳.۴۵ ت
Jul 13, 2024
$3.92
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳۵,۰۶۳.۸۲ ت
Jul 12, 2024
$3.99
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳۷,۵۲۷.۸۶ ت
Jul 12, 2024
$4.03
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲۸,۲۰۵.۷۱ ت
Jul 11, 2024
$3.89
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲۸,۰۴۴.۴۸ ت
Jul 11, 2024
$3.88
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲۹,۵۸۸.۸۹ ت
Jul 10, 2024
$3.88
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۲۷,۱۱۴.۹۰ ت
Jul 10, 2024
$3.85
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲۹,۷۳۸.۴۴ ت
Jul 09, 2024
$3.87
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲۶,۳۴۱.۱۸ ت
Jul 09, 2024
$3.79
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۲۶,۲۲۹.۹۹ ت
Jul 08, 2024
$3.78
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴۷,۳۸۹.۰۴ ت
Jul 08, 2024
$4.13
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲۷,۶۵۷.۶۲ ت
Jul 07, 2024
$3.78
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳۲,۴۱۵.۶۴ ت
Jul 07, 2024
$3.83
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲۸,۱۰۶.۳۵ ت
Jul 06, 2024
$3.75
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲۲,۹۳۵.۵۹ ت
Jul 06, 2024
$3.73
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲۶,۳۲۸.۶۲ ت
Jul 05, 2024
$3.65
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴۳,۲۳۰.۷۰ ت
Jul 05, 2024
$3.92
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۴۶,۱۸۱.۱۵ ت
Jul 04, 2024
$3.98
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵۷,۰۱۰.۰۰ ت
Jul 04, 2024
$4.16
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۰,۷۹۱.۸۰ ت
Jul 03, 2024
$4.23
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۴,۲۹۳.۴۱ ت
Jul 03, 2024
$4.28
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶۸,۰۱۰.۲۹ ت
Jul 02, 2024
$4.33
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶۸,۶۲۱.۶۹ ت
Jul 02, 2024
$4.32
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶۹,۸۲۷.۳۴ ت
Jul 01, 2024
$4.35
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶۶,۷۸۸.۰۹ ت
Jul 01, 2024
$4.30
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۶۴,۶۳۵.۷۸ ت
Jun 30, 2024
$4.25
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۶۲,۳۶۷.۸۰ ت
Jun 30, 2024
$4.24
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۶۱,۵۶۹.۵۵ ت
Jun 29, 2024
$4.25
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۶۰,۱۸۹.۲۶ ت
Jun 29, 2024
$4.24
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۶۶,۲۰۵.۶۴ ت
Jun 28, 2024
$4.32
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۶۵,۷۹۵.۶۶ ت
Jun 28, 2024
$4.31
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶۱,۹۲۶.۵۴ ت
Jun 27, 2024
$4.25
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵۸,۱۹۰.۲۴ ت
Jun 27, 2024
$4.23
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵۵,۴۹۶.۸۲ ت
Jun 26, 2024
$4.22
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵۷,۸۲۷.۸۶ ت
Jun 26, 2024
$4.27
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵۷,۸۵۲.۵۳ ت
Jun 25, 2024
$4.23
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵۶,۴۸۳.۹۱ ت
Jun 25, 2024
$4.18
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۵۶,۳۱۹.۳۴ ت
Jun 24, 2024
$4.19
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶۱,۳۱۷.۵۰ ت
Jun 24, 2024
$4.32
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۲,۲۱۰.۳۱ ت
Jun 23, 2024
$4.39
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۰,۰۶۳.۶۶ ت
Jun 23, 2024
$4.39
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۵۹,۰۳۶.۲۲ ت
Jun 22, 2024
$4.36
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶۰,۱۶۲.۹۳ ت
Jun 22, 2024
$4.38
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶۱,۷۱۰.۷۰ ت
Jun 21, 2024
$4.40
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶۲,۱۱۸.۴۳ ت
Jun 21, 2024
$4.41
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۴,۸۵۹.۲۱ ت
Jun 20, 2024
$4.48
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۲,۴۶۵.۷۳ ت
Jun 20, 2024
$4.44
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۲,۳۶۰.۳۰ ت
Jun 19, 2024
$4.43
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۷,۲۲۱.۶۶ ت
Jun 19, 2024
$4.34
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۷,۳۱۳.۸۶ ت
Jun 18, 2024
$4.33