تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت XSGD از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۵۲۹.۳۷ ت
Jul 11, 2024
$0.740919
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۸۰۳.۷۸ ت
Jul 07, 2024
$0.739269
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۴۲۹.۵۸ ت
Jul 03, 2024
$0.736847
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۱۲۹.۵۵ ت
Jun 29, 2024
$0.736682
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۱۱۱.۶۹ ت
Jun 25, 2024
$0.736337
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۸۳۳.۱۷ ت
Jun 21, 2024
$0.737485
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۲۶۶.۸۵ ت
Jun 17, 2024
$0.737253
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۶۹۷.۶۳ ت
Jun 13, 2024
$0.740951
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۷۸۴.۱۶ ت
Jun 09, 2024
$0.740955
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۴۷۰.۳۹ ت
Jun 05, 2024
$0.744694
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۷۱۲.۵۵ ت
Jun 01, 2024
$0.742287
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۲,۸۶۰.۲۱ ت
May 28, 2024
$0.742476
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۱۹۷.۴۵ ت
May 24, 2024
$0.742001
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴,۲۱۰.۴۲ ت
May 20, 2024
$0.744333
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳,۷۲۰.۲۱ ت
May 16, 2024
$0.744205
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴,۷۳۵.۶۷ ت
May 12, 2024
$0.735566
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵,۴۰۹.۲۴ ت
May 08, 2024
$0.738199
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵,۸۶۴.۶۳ ت
May 04, 2024
$0.743312
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵,۲۵۷.۳۹ ت
Apr 30, 2024
$0.735306
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶,۸۱۹.۵۳ ت
Apr 26, 2024
$0.734804
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷,۹۷۴.۲۴ ت
Apr 22, 2024
$0.734961
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۹,۰۲۰.۷۲ ت
Apr 18, 2024
$0.730763
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۱,۰۰۳.۷۴ ت
Apr 14, 2024
$0.733402
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۸,۲۸۴.۷۹ ت
Apr 10, 2024
$0.743580
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۸,۱۲۸.۸۳ ت
Apr 06, 2024
$0.741715
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۶,۴۵۰.۰۳ ت
Apr 02, 2024
$0.736623
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۵,۷۶۳.۳۴ ت
Mar 29, 2024
$0.740525
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۵,۶۸۱.۴۳ ت
Mar 25, 2024
$0.739984
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۵,۶۶۱.۷۰ ت
Mar 21, 2024
$0.744876
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۴,۳۲۸.۹۴ ت
Mar 17, 2024
$0.741522
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۴,۷۹۲.۰۱ ت
Mar 13, 2024
$0.750335
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۴,۸۵۹.۲۰ ت
Mar 09, 2024
$0.750561
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۴,۸۲۸.۹۹ ت
Mar 05, 2024
$0.743192
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۳,۹۱۷.۲۵ ت
Mar 01, 2024
$0.741845
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۲,۶۱۶.۸۵ ت
Feb 26, 2024
$0.743133
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۲,۴۸۷.۶۳ ت
Feb 22, 2024
$0.745763
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۱,۵۷۰.۶۳ ت
Feb 18, 2024
$0.742359
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۰,۹۱۱.۳۶ ت
Feb 14, 2024
$0.741759
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۰,۷۲۹.۹۰ ت
Feb 10, 2024
$0.742372
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۱,۱۰۸.۰۷ ت
Feb 06, 2024
$0.742820
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴۳,۵۲۵.۷۰ ت
Feb 02, 2024
$0.747260
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۲,۴۵۷.۸۸ ت
Jan 29, 2024
$0.746112
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۱,۴۲۰.۰۹ ت
Jan 25, 2024
$0.746005
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۰,۰۶۸.۰۱ ت
Jan 21, 2024
$0.744627
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۹,۸۱۱.۳۵ ت
Jan 17, 2024
$0.745531
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳۹,۳۰۸.۶۴ ت
Jan 13, 2024
$0.749192
۱۹ دی ۱۴۰۲
۳۸,۳۷۹.۱۰ ت
Jan 09, 2024
$0.745971
۱۵ دی ۱۴۰۲
۳۸,۸۹۲.۰۴ ت
Jan 05, 2024
$0.754269
۱۱ دی ۱۴۰۲
۳۸,۴۱۴.۲۹ ت
Jan 01, 2024
$0.750396
۰۷ دی ۱۴۰۲
۳۸,۹۰۱.۰۰ ت
Dec 28, 2023
$0.768824