تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ریپل از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۵۷۹.۹۵ ت
Jul 15, 2024
$0.522734
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۴۷۲.۳۸ ت
Jul 01, 2024
$0.475472
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۶۸۶.۷۶ ت
Jun 17, 2024
$0.488813
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۳۷۲.۳۷ ت
Jun 03, 2024
$0.513467
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰,۲۷۰.۸۳ ت
May 20, 2024
$0.509644
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲,۲۲۱.۰۷ ت
May 06, 2024
$0.529781
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۲۴۷.۳۵ ت
Apr 22, 2024
$0.524666
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۸,۰۰۲.۷۶ ت
Apr 08, 2024
$0.594829
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۹,۰۷۳.۴۸ ت
Mar 25, 2024
$0.632943
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۶,۱۶۵.۲۸ ت
Mar 11, 2024
$0.608520
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۱,۱۳۵.۲۲ ت
Feb 26, 2024
$0.542922
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۸,۹۲۴.۴۷ ت
Feb 12, 2024
$0.526402
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۹,۸۳۶.۸۱ ت
Jan 29, 2024
$0.524322
۲۵ دی ۱۴۰۲
۳۰,۷۳۸.۲۸ ت
Jan 15, 2024
$0.576438
۱۱ دی ۱۴۰۲
۳۱,۴۸۵.۸۲ ت
Jan 01, 2024
$0.615053
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۳۱,۰۵۹.۱۱ ت
Dec 18, 2023
$0.610474
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۳۱,۵۱۷.۹۲ ت
Dec 04, 2023
$0.623691
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۳۱,۸۷۵.۱۷ ت
Nov 20, 2023
$0.627371
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۳۴,۱۳۱.۲۸ ت
Nov 06, 2023
$0.661042
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۲۶,۴۷۹.۴۹ ت
Oct 23, 2023
$0.522489
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۲۷,۳۴۳.۹۰ ت
Oct 09, 2023
$0.518048
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۲۵,۱۶۷.۰۶ ت
Sep 25, 2023
$0.502386
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۲۴,۶۷۷.۷۲ ت
Sep 11, 2023
$0.497785
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۵,۶۶۳.۴۳ ت
Aug 28, 2023
$0.523839
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۳۰,۸۶۴.۱۰ ت
Aug 14, 2023
$0.626097
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۳۴,۸۰۸.۴۶ ت
Jul 31, 2023
$0.705110
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۳۶,۴۶۵.۳۶ ت
Jul 17, 2023
$0.746965
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۲۴,۳۲۱.۸۱ ت
Jul 03, 2023
$0.484498
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۲۳,۷۳۶.۹۴ ت
Jun 19, 2023
$0.487571
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۲۷,۳۴۸.۶۲ ت
Jun 05, 2023
$0.536005
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۲۳,۸۵۶.۱۰ ت
May 22, 2023
$0.457574
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۴,۰۵۰.۲۷ ت
May 08, 2023
$0.450345
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۴,۰۶۲.۷۴ ت
Apr 24, 2023
$0.465016
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۲۵,۴۵۷.۰۸ ت
Apr 10, 2023
$0.505793
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۲۳,۷۱۰.۴۶ ت
Mar 27, 2023
$0.448840
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۱۶,۷۳۲.۶۰ ت
Mar 13, 2023
$0.373354
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۱۶,۲۸۹.۰۰ ت
Feb 27, 2023
$0.378005
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۱۶,۲۹۰.۲۸ ت
Feb 13, 2023
$0.375239
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۸,۰۶۳.۶۱ ت
Jan 30, 2023
$0.413771
۲۶ دی ۱۴۰۱
۱۵,۵۰۴.۷۹ ت
Jan 16, 2023
$0.384877
۱۲ دی ۱۴۰۱
۱۳,۱۳۰.۵۵ ت
Jan 02, 2023
$0.338774
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۱۳,۶۰۲.۲۶ ت
Dec 19, 2022
$0.350284
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۱۴,۰۰۴.۶۲ ت
Dec 05, 2022
$0.390645
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۱۲,۷۴۰.۴۹ ت
Nov 21, 2022
$0.361945
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۱۶,۵۵۹.۵۸ ت
Nov 07, 2022
$0.470683
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۱۵,۳۷۱.۲۸ ت
Oct 24, 2022
$0.469037
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۱۷,۳۵۳.۷۹ ت
Oct 10, 2022
$0.534028
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۱۵,۶۰۸.۶۳ ت
Sep 26, 2022
$0.492681
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۱۱,۰۰۰.۹۷ ت
Sep 12, 2022
$0.355145
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۹,۸۰۴.۷۱ ت
Aug 29, 2022
$0.323055